Stoppa smittan i Järva är vår högsta prioritet

Replik från Moderaterna om smittspridningen i Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vårt besked är tydligt, ingen Järvabo ska känna sig orolig för att bli smittad för att man bor trångt, skriver Ole-Jörgen Persson, ordförande Spånga-Tensta stadsdelsnämnd (M) och Benjamin Dousa, ordförande Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd (M).
Foto: TT
Vårt besked är tydligt, ingen Järvabo ska känna sig orolig för att bli smittad för att man bor trångt, skriver Ole-Jörgen Persson, ordförande Spånga-Tensta stadsdelsnämnd (M) och Benjamin Dousa, ordförande Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd (M).

DEBATT

REPLIK. Att förhindra smittspridningen på Järva är vår högsta prioritet för oss politiker i både stadsdelarna och centralt i Stockholms stad. Sedan de första rapporterna kom om ökad smittspridning på Järva har staden har vidtagit en rad åtgärder i detta arbete som vi i stadsdelarna har stärkt upp.

Det är bra att engagemanget i den här frågan är stor från Järvaborna, och vi har en kontinuerlig dialog med civilsamhället i Järva.

Stockholms stad har sedan i mars omfattande informationsinsatser i Järva. Tillsammans med Region Stockholm finns just nu informationsmaterial på 26 olika språk och sprids i köpcenter, affärer, av företrädare för religiösa samfund och på medborgarkontor.

Det har också skett genom personliga möten med flerspråkiga informatörer utomhus för att nå fram till så många personer som möjligt i dessa områden.

Informatörerna talar sammanlagt 20 olika språk. Likadant har stadsdelarna förstärkt informationen om hur äldre, som kan vara trångbodda, ansöker om plats på vård- och omsorgsboenden, servicehus och i korttidsvård i stadsdelarna.

Stockholms stad inför nu också evakueringsboende med korttidskontrakt för äldre och andra riskgrupper som inte är i behov av omsorg men som känner en oro för smittspridning då man är trångbodd. Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista är först ut för förslaget men stadsdirektören ges också mandat att införa modellen i andra stadsdelar där det bedöms som nödvändigt.

I våra stadsdelar inrättas också lotsfunktioner, kontaktpersoner dit oroliga medborgare kan vända sig för att få hjälp med att hitta tillfälliga boendelösningar, både i form av evakueringsboende och placeringar på vård- och omsorgsboenden.

Vårt besked är tydligt, ingen Järvabo ska känna sig orolig för att bli smittad för att man bor trångt.

För att möta det ökade trycket på stadens och stadsdelarnas verksamheter rekryteras det brett. Varslad personal från hotell- och restaurangbranschen snabbutbildas för att jobba inom äldreomsorgen och fler biståndshandläggare rekryteras. Ansökningar om exempelvis vård- och omsorgsboende ska handläggas skyndsamt vilket också sker i våra stadsdelar.

Stadens hantering av coronapandemin utgår från en central krisledning på stadsledningskontoret och borgarråden i krisledningsnämnden. Det är viktigt att stadens hantering är sammanhållen och sker i dialog med stadsdelarna.

Stadsledningskontoret har ett uppdrag att utvärdera de ekonomiska konsekvenserna av pandemin inför nästa års budget just för att lindra effekterna av en möjlig finanskris.

Alla åtgärder som Stockholms stad vidtar baseras på rekommendationer från smittskydd Stockholm. Åtgärder som smittskydd Stockholm avråder ifrån, exempelvis förslaget om att låta äldre på hotell, vore förödande då det kan leda till ökad smittspridning. Vi står redo att införa nya åtgärder, men dessa måste byggas på expertmyndigheternas rekommendationer.

Vi ser fram emot en fortsatt dialog med civilsamhället på Järva där många engagerade röster deltar och vi uppskattar alla konstruktiva inspel. Det är bara om vi jobbar tillsammans som vi kan hindra smittspridningen.


Ole-Jörgen Persson, ordförande Spånga-Tensta stadsdelsnämnd (M)
Benjamin Dousa, ordförande Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Texten är en replik. Läs hela debatten här

Publicerad:

LÄS VIDARE