Tvinga inte på jägarna EU:s nya vapenregler

Moderaterna: Svenska jägare ska inte betala priset för att regeringen misslyckas med gängvåldet

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jakten och regleringen av våra vilda djurstammar måste Sverige få sköta själva utan inblandning ifrån EU, skriver Ulf Kristersson, Tomas Tobé, Micaela Löwenhöök och Sten Bergheden.
Foto: FREDRIK WENNERLUND, TT (Montage)
Jakten och regleringen av våra vilda djurstammar måste Sverige få sköta själva utan inblandning ifrån EU, skriver Ulf Kristersson, Tomas Tobé, Micaela Löwenhöök och Sten Bergheden.

DEBATT. Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommer snart att lägga fram den proposition som ska implementera 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv i svensk lag.

Moderaterna har varit tydliga med – och fortsätter vara tydliga med – att vi inte kommer att rösta för en implementering som försvårar ytterligare för svenska jägare, sportskyttar eller samlare. Nu måste regeringen lyssna på den omfattande kritik som lyfts fram. 

Sveriges har stora problem med gängkriminalitet. I dessa gängmiljöer finns en utbredd vapenkriminalitet. Men det handlar inte om lagliga vapen – utan om insmugglade vapen. Därför behövs fler poliser och bättre gränskontroller för att hindra kriminella och olagliga vapen att komma in i Sverige.

Svenska vapenägare – hela 600 000 personer – har redan i dag mycket hårda krav på utbildning och att man gjort godkända prov för att få inneha vapen. Dessutom kontrolleras vapeninnehavare i Sverige dagligen och vapen återkallas vid misstanke om brott.

Trots detta vill alltså Socialdemokraterna med Miljöpartiet i spetsen gå längre än vad EU kräver när vi nu ska implementera EU:s ändringsdirektiv. Det kommer Moderaterna inte ställa upp på. Sverige har redan tillräckligt restriktiva regler.

Jägare och sportskyttar ska inte behöva betala priset för att regeringen misslyckas med att ta tag i det grova våldet. I stället för att försvåra för vanliga svenskar behöver resurser prioriteras till Polisen och straffen skärpas. 

Vi moderater har länge krävt en bred översyn av vapenlagstiftningen i syfte att underlätta för jägare och sportskyttar inklusive att utöka vapengarderoben, se över formuleringen ”synnerliga skäl” och det nuvarande regelverket med femårslicenser.

Vi vill dessutom minska de långa handläggningstiderna.

EU:s vapenpass måste erkännas och möjligheten att kunna förvara vapen hos annan och att kunna byta vapen inom vapengarderoben direkt över disk hos godkända vapenhandlare är andra saker som behöver utredas och införas. Dessutom vill vi ta bort dagens tillståndskrav på ljuddämpare.

Jakten och regleringen av våra vilda djurstammar måste Sverige få sköta själva utan inblandning ifrån EU. Vi vill också underlätta för ökad vildsvinsjakt och införa liknande trikinkontroller som Tyskland har för att underlätta hanteringen och försäljning av vildsvinskött.

Vi moderater kommer inte att bidra till att införa något som inte krävs av EU. Vi ska vara bäst i klassen – för svenska jägare. Det innebär att inga vapentyper omklassas, att det inte införs några nya tidsbegränsade licenser och att magasin inte regleras utöver vad direktivet kräver.

Svenska jägare och sportskyttar ska kunna bedriva sin verksamhet som man redan i dag gör på ett föredömligt bra och mycket säkert sätt.


Ulf Kristersson, partiledare (M)
Tomas Tobé, toppkandidat till Europaparlamentet (M)
Micaela Löwenhöök, kandidat till Europaparlamentet (M)
Sten Bergheden, riksdagsledamot med ansvar för vapenfrågor (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här

Läs mer:

Publicerad:

LÄS VIDARE