Notan för migrationen dumpas på kommuner

Lokalpolitiker: Våra skolor och socialtjänsten får ta smällen

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Botkyrka måste skära i skolverksamheten. En stor anledning är regeringens medvetna strategi att låta kommunerna ta en allt större andel av kostnaderna för migrationen, skriver Willy Viitala.
Foto: TT (Montage)
Botkyrka måste skära i skolverksamheten. En stor anledning är regeringens medvetna strategi att låta kommunerna ta en allt större andel av kostnaderna för migrationen, skriver Willy Viitala.

DEBATT. Migrationsverket håller i detta nu på att vältra över mer och mer kostnader på hela Kommunsverige. Kommuner som Filipstad, Järfälla, Tranås med flera har vittnat om detta.

Kostnaderna för försörjningsstöd ökar, liksom kostnaderna för de olika skolformerna. Utöver det finns det en utbredd problematik kring bostadsbristen i storstadsregionerna.

Stora delar av Kommunsverige, däribland Botkyrka, står inför ekonomiskt tuffare tider. Det vittnar inte minst de effektiviseringskrav som åligger kommunernas verksamheter de kommande åren.

Hur ser det då ut i Botkyrka kommun, som har Sveriges mest mångkulturella befolkning och flera olika särskilt utsatta områden?

Av Utbildningsnämndens prognosticerade underskott på drygt 35 miljoner kronor för 2019 är 22 miljoner kronor lägre intäkter från Migrationsverket och 4 miljoner kronor högre volymer av nyanlända i grundskolan. Totalt 26 miljoner kronor. 

Alltså är det cirka 74 procent av underskottet som kan kopplas till främst två saker:

Det ena är regeringens medvetna strategi att låta kommunerna ta en allt större andel av kostnaderna som borde åligga staten (genom Migrationsverket). Det innebär rent konkret att kommuner som Botkyrka får sämre skolor för sina elever. 

För 2020–2023 ligger besparingar på 250 miljoner kronor på Botkyrkas skolor. Redan under 2020 kommer vi att behöva skära i elevpengen och försämra kvaliteten.

Det andra som underskottet kan kopplas till är kombinationen av EBO-lagen och det stora antal flyktingar som kom hösten 2015, som i sin tur har lett till transformeringen av det politiska landskapet och hela den politiska debatten.

Kommunerna borde kompenseras fullt ut för sina merkostnader för statens åtaganden. Medger statsfinanserna inte detta så bör konsekvensen synas i en stramare migrationspolitik, inte i elevernas klassrum och i ökande kostnader för försörjningsstöd.


Willy Viitala, andre vice ordförande i Utbildningsnämnden i Botkyrka (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publicerad: