Vi kan inte ta emot fler än vi kan hantera

Slutreplik från SSU Södertälje om migrationspolitiken

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Många flyktingar får stå ut med inhumana förhållanden i Sverige, vilket socialdemokratin aldrig kan acceptera. Ändå menar Grön Ungdom att vi behöver öka vårt flyktingmottagande. Det är ansvarslöst, skriver Sarkis Khatchadourian.
Många flyktingar får stå ut med inhumana förhållanden i Sverige, vilket socialdemokratin aldrig kan acceptera. Ändå menar Grön Ungdom att vi behöver öka vårt flyktingmottagande. Det är ansvarslöst, skriver Sarkis Khatchadourian.

SLUTREPLIK. En generös migrationspolitik i kombination med oförändrad EBO-lagstiftning har lett till segregerade områden och utanförskap. Många flyktingar utnyttjas av kriminella som tvingar de belånas från första dagen för att få en bostad, många utnyttjas på den illegala arbetsmarknaden och arbetar för låga löner för att klara av att betala tillbaka det som belånats.

Många flyktingar får alltså stå ut med inhumana förhållanden, vilket socialdemokratin aldrig kan acceptera. Vi kan och ska inte bidra till att skapa ett A- och B-samhälle. 

Grön Ungdom menar att de är ”stolta att tillhöra ett parti som aldrig har slutat kämpa för att fler personer ska få skydd i Sverige”. Socialdemokratin har alltid kämpat för människor på flykt så att de får skydd och fortsätter göra det.

Men ett enskilt land kan inte ta ett oproportionerligt stort ansvar, det är inte hållbart. Flyktingarna påverkas negativt av konsekvenserna som en okontrollerad och allt för generös migrationspolitik lett till. Vi hade aldrig klarat av trycket om regeringen inte införde den tillfälliga migrationslagen, eftersom den tidigare migrationsöverenskommelsen inte kunde hantera mottagandet.

Jag vill påminna Grön Ungdom om att det är bostadsbrist i 8 av 10 kommuner, arbetslösheten är högre än önskat och kommuner går på knäna.

Ändå menar Grön Ungdom att vi behöver öka vårt flyktingmottagande. Det är ansvarslöst.

Vi måste kunna ta hand om de som söker sig till Sverige och inte mena att de kan komma hit utan att kunna garantera basala rättigheter. Att utsätta flyktingar för utanförskap och segregation är inte medmänsklighet, som Grön Ungdom framhäver.

Nu måste vi se till att de som kommit till Sverige får en värdig chans att integrera sig, vilket försvåras med en hög migration. Vi behöver även hjälpa fler på plats och i närliggande områden, som oftast är de mest utsatta. 

Vi kommer aldrig sluta kämpa för att fler människor ska få en trygghet inom EU. Men i väntan på EU behöver vi ta ansvar för Sverige.

Det är viktigt att värna asylrätten samtidigt som vi behöver en stramare migrationspolitik. De migrationspolitiska samtal som pågår måste leda till en bred och långsiktigt hållbar migrationsöverenskommelse där både perspektiv beaktas.

Överenskommelsen ska kunna hantera både låga nivåer men än viktigare att den kan hantera stora flyktingströmmar så att det inte påverkar Sverige oproportionerligt mycket som det gjort och fortfarande gör.

Sverige ska ta ansvar för människor på flykt, men inte mer än vad vi klarar av. 


Sarkis Khatchadourian, ordförande SSU Södertälje och distriktsstyrelseledamot SSU Stockholms län.


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Texten är en replik. Läs hela debatten här

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publicerad:

LÄS VIDARE