I Sverige behöver ingen leva i klaner

Debattören: Landets grundvärderingar måste gälla för alla som väljer att bo här

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Kort och gott: Ifall du vill leva i landet Sverige, bli svensk medborgare, arbeta och starta företag i Sverige och nyttja de möjligheter som den svenska friheten ger, har du en skyldighet att acceptera alla andra människors frihet, skriver Diana Zadius. Bilden är ett montage.
Foto: THINKSTOCK
Kort och gott: Ifall du vill leva i landet Sverige, bli svensk medborgare, arbeta och starta företag i Sverige och nyttja de möjligheter som den svenska friheten ger, har du en skyldighet att acceptera alla andra människors frihet, skriver Diana Zadius. Bilden är ett montage.

DEBATT

DEBATT. En nyligen utförd studie bland över tusen ungdomar i Uppsala visar att en tredjedel av flickor med utomeuropeisk härkomst lever under hedersförtryck från sina familjer.

Om vi utgår från att Uppsala inte hör till en extrem ytterlighet innebär detta att tiotusentals unga kvinnor i landet möjligen inte åtnjuter demokratins och den feministiska revolutionens landvinningar.

Samtidigt växer reaktionära strömningar som islamism och salafism i utanförskapsområden, och hotar att lägga svenskt territorium under anarkistiskt utövade sharialagar. Detta är inte acceptabelt!

Vissa kan välja att relativisera detta samhällsproblem, att säga att detta inte är en politisk fråga utan en fråga om den livsstil familjer väljer. Detta är inte min uppfattning.

För att parafrasera Carol Hanisch – ”det personliga är politiskt”.

Sverige, som vi tillsammans demokratiskt skapat det, är inte ett blankt blad som bara ska hämta ut skatter och distribuera bidrag. Sverige är en kultur, både i informella och formella avseenden, och alla måste acceptera att denna kulturs grundvärderingar gäller för svenska medborgare.

Riksdagen, rikets högsta lagstiftande församling, har både definierat att Skolans uppgift är att lära ut demokratiska värderingar och att feminism – idén om jämställdhet och likabehandling mellan alla människor – ska vara Sveriges statsideologi.

Vi har alla rätt att tycka vad vi vill om det, vi lever i ett fritt land. Men lagen måste respekteras.

I grund och botten förutsätter liberal demokrati att den enskilde medborgaren – individen – är autonom och suverän i sitt eget liv. Detta är i grund och botten det revolutionerande kittet i den västerländska civilisationen, som givit världen upplysningen och det stora projekt som kallas moderniteten.

Ingen annan kultur tillåter människor en sådan stor frihet i att bestämma sin egen identitet. Detta kan låta banalt, men min åsikt är att inget är så fantastiskt som ett samhälle där vi kan fråga barn ”vad vill du bli när du blir stor?”

I många kollektivistiska kulturer är klanen samhällets minsta beståndsdel, och individen har ingen existens utanför klanen. Efter trettio år av integration står det klart, Sverige behöver en revitalisering av upplysningsarvet och en slutuppgörelse med tribal kollektivism.

Vi måste förse våra myndigheter med rätt verktyg för att utan hänsyn och pardon konfrontera hederskultur och fundamentalism och därmed möjliggöra för alla svenska medborgare att åtnjuta individuell frihet och integritet.

Kort och gott: Ifall du vill leva i landet Sverige, bli svensk medborgare, arbeta och starta företag i Sverige och nyttja de möjligheter som den svenska friheten ger, har du en skyldighet att acceptera alla andra människors frihet. Detta inkluderar dina barns frihet att flytta var de vill, studera vad de vill, gifta sig eller leva ihop med vem de vill efter myndig ålder, och utforska vilka identiteter de vill. Alla individer är ansvariga för sitt eget liv.

Ni behöver inte leva i klaner. Ingen här kommer attackera er och bränna ner er egendom om klanen inte står enad. Ingen här kommer fördriva er från era hem, attackera era döttrar och systrar eller kränka er.

Ni kan slappna av i förvissning om att polis, sjukvård, post, skola och infrastruktur kommer fungera, att myndigheter är ärliga och reko och att det alltid kommer finnas mat i butikerna. Om någon kränker er, tala med polis, säpo eller andra myndigheter. Detta är en demokrati, ingen diktatur.

Vad är priset för att leva i detta trygga, demokratiska samhälle? Att ni möjliggör för alla andra svenska medborgare att åtnjuta detta samhälles frukter också. Live and let live.

Jag är medveten att det finns människor som uppfattar det jag skriver som förtryckande och kulturimperialistiskt. Människor som absolut inte vill att barnen ska genomgå sexual- eller simundervisning, som absolut inte vill att barnen ska ha pojk- eller flickvän utanför den egna etniska gruppen eller familjen.

I så fall finns det ett val till. Ingen tvingar någon svensk medborgare att stanna kvar i Sverige. Det finns 195 länder på vår vackra planet. Det finns till exempel 27 länder som helt eller delvis tillämpar sharialagar inom lagstiftningen. Om definitionen på förtryck utifrån ditt perspektiv är att Sverige inte tillämpar sharialagar så har du ett val att emigrera.

Jag har gjort mitt val.

Detta land är ett av de friaste och mest socialt utvecklade länderna i världen, med minst kriminalitet, våld och miljöförstörelse; ett av de bästa länderna i världen att leva i om du är barn, kvinna, äldre, funktionsvarierad eller hör till en minoritet. Och det ska fortsätta vara det och bli ännu bättre på att vara det.

Detta land bygger sina värderingar inte på religion eller enpartistyre, utan på upplysningstidens och de progressiva folkrörelsernas kamper. Och det är dessa värderingar vi ska bygga vår framtid på.

Detta är Sverige, och det ska för alltid fortsätta vara Sverige.

Heja Sverige!


Diana Zadius, juridikstuderande och kommunfullmäktigekandidat för Centerpartiet i Uppsala


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE