Kronprinsessan och Pride är skilda världar

Debattören: Märkligt val av inledningstalare

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Stockholm Pride måste stå upp för sina värderingar och säga nej till personer som representerar helt andra idéer. Valet av Victoria Bernadotte som årets invigningstalare är därför väldigt märkligt, skriver debattören.
Foto: TT
Stockholm Pride måste stå upp för sina värderingar och säga nej till personer som representerar helt andra idéer. Valet av Victoria Bernadotte som årets invigningstalare är därför väldigt märkligt, skriver debattören.

DEBATT

DEBATT. Alla har lika värde. De fyra orden stod på ett plakat i Sveriges första prideparad, som ägde rum i Örebro den 15 maj 1971.

I dag, nästan 50 år senare, är Victoria Bernadotte inledningstalare av årets Stockholm Digital Pride Parade. Hur kunde föreningen Stockholm Pride hamna här?

Låt mig vara tydlig. Victoria Bernadottes engagemang är säkert äkta. Jag känner henne inte och har aldrig träffat henne, men den PR-bild som hovet försöker upprätthålla visar på att hon kan vara en modern person. Min besvikelse över att hon är inledningstalare handlar inte om henne personligen, utom om det system som hon representerar.

Vad står monarkin för? Jo, förstelnade hierarkier, brist på insyn och traditionella könsroller. Dessutom handlar det om blind pliktmoral och ett okritiskt upphöjande av det tomma och ytliga.

Först och främst är dock monarki en idé om att det är skillnad på folk och folk.

Stockholms Prides värdegrund måste vara en helt annan än monarkins. Pride ska vara en manifestation för alla människors lika värde.

Stockholm Pride borde sagt nej till förslaget om att Victoria Bernadotte skulle medverka då kungahusets värderingar står i strid med priderörelsens mål och syfte.

Jag förstår om Stockholm Pride uppskattar att en person från kungahuset visar sympati, men det går inte att bortse ifrån att monarkin är ett statsskick som står i motsats till alla medborgares lika värde.

Hovet har numera insett att Pride inte längre är lika omdiskuterat och att det finns ett folkligt stöd för till exempel äktenskap mellan personer av samma kön. Det är helt enkelt inte kontroversiellt år 2020 att någon i familjen Bernadotte är inledningstalare på Pride, så det verkligt märkliga är att kungahuset länge undvek allt som på något sätt kunde tolkas som stöd till denna frihetsrörelse.

Möjligtvis är det bättre sent än aldrig, men när det var tuffare att stå upp för lika rättigheter fanns kungligheterna naturligtvis inte där.

Visserligen har kungahuset tidigare försökt tvätta av sig arvet från ”skammen” kring Gustav V, bland annat genom att låta Victoria Bernadotte medverka vid QX Gaygala.

Däremot lyfte hovet mig veterligen aldrig ett finger när homosexuella handlingar var olagliga (fram till 1944), när homosexualitet betraktades som en mentalsjukdom (fram till 1979) eller bidrog till att registrerat partnerskap infördes (1995).

När en medlem av kungafamiljen gör något så enkelt som att inledningstala ses hon som en hjälte av vissa, men att en kändis visar stöd för priderörelsen är numera inget märkligt.

Kungahuset var helt klart medvetna om att detta skulle ge publicitet och spä på bilden av Victoria Bernadotte som en samtida kvinna och därmed gynna det odemokratiska statsskicket. Det handlar egentligen om normala saker som vi bör kunna förvänta oss. Med en demokratiskt vald statschef skulle detta inte vara en sensation, utan något av en självklarhet.

Stockholm Pride, som är en organisation som säger sig arbeta för att alla människor ska ha lika rättigheter, måste stå upp för sina egna värderingar och säga nej till personer som representerar helt andra idéer.

Monarkin är motsatsen till Pride och måste bli en del av Sveriges historia genom en snabb och naturlig övergång till ett mer demokratiskt statsskick. Alla medborgare ska ha lika rättigheter och värde, oavsett läggning, hudfärg, efternamn, familjebakgrund etcetera.

Stockholm Pride borde i alla sammanhang hävda alla människors lika värde. Det är lika aktuellt nu som i den första svenska prideparaden för snart 50 år sedan.


Magnus Simonsson, generalsekreterare för Republikanska föreningen


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad: