Det är allvar nu, stockholmare

Blågröna regionstyret: Hur många som blir smittade hänger på var och en av oss

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Nu är det absolut inte tid för att trängas på uteserveringar, umgås i stora sällskap eller börja träffa våra äldre igen. Nu är tid för att fortsätta hålla i, hålla ut och hålla avstånd. Hur många som blir smittade framöver hänger på var och en av oss, skriver det blågröna styret i Region Stockholm
Foto: TT, Anna Molander
Nu är det absolut inte tid för att trängas på uteserveringar, umgås i stora sällskap eller börja träffa våra äldre igen. Nu är tid för att fortsätta hålla i, hålla ut och hålla avstånd. Hur många som blir smittade framöver hänger på var och en av oss, skriver det blågröna styret i Region Stockholm

DEBATT

DEBATT. Till dig som bor i Stockholmsregionen. Det är allvar nu.

Det är två månader sedan den globala pandemin slog mot Stockholm och vi fick det första bekräftade fallet av Covid-19. Sedan dess har vi alla på ett eller annat sätt behövt ställa om våra liv och ställa upp för varandra. Många har dock påverkats betydligt mer än andra.

Det är familjer, anhöriga, släkt och vänner som har mist en när eller kär. Det är de som tvingats brottas med stor oro då en familjemedlem, släkting eller vän insjuknat och behövt läggas in på sjukhus, i värsta fall i intensivvården. Och det är alla medarbetare i vården – undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och många fler – som jobbar många, långa och tuffa pass för att vårda svårt sjuka och rädda liv.

Många påverkas också av de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset. Tusentals småföretagare som ligger sömnlösa av oro för att normala inkomster uteblir och som i många fall riskerar konkurs.

Tiotusentals invånare som varslats från sina jobb eller blivit av med tillfälliga anställningar. Vi måste förlita oss på att regering och riksdag fortsätter sitt arbete med att säkerställa att företagen nås av effektivt stöd, och Regionen arbetar hårt med att rikta om vårt tillväxtarbete för att hjälpen ska nå fram och konsekvenserna lindras.

I skrivande stund har 1 287 människor avlidit i Stockholms län i Covid-19. 203 patienter vårdas inom intensivvården och 805 på sjukhus – och många äldre brottas med sjukdomen inom geriatriken (specialiserad vård för äldre). Det är för deras skull – och för att fler inte ska behöva bli smittade, svårt sjuka och avlida, som vi inte får eller kan andas ut än.

Våren 2020 blev sannerligen inte som någon av oss trott eller planerat. De som kan har fått jobba hemifrån. Påskfirandet blev inställt. Vi har inte kunnat umgås med våra äldre familjemedlemmar eller släktningar. Vi kan inte resa eller röra oss som vanligt – varken i Sverige eller i världen. Och vi måste tvätta händerna ofta och noggrant.

Vi i den politiska ledningen i Region Stockholm vill tacka alla som följt myndigheternas rekommendationer.

Tack vare våra gemensamma insatser ser vi nu tendenser på att kurvan börjar plattas ut. Men vi får inte glömma att smittspridningen fortfarande är konstant och ligger på en hög nivå. Det är större risk att bli smittad nu än för två månader sedan.

Faran är långt ifrån över. Tvärtom! Trycket på vården är högt – och riskerar att bli högre om vi inte hjälps åt.

Region Stockholm har sedan innan det första bekräftade fallet haft som ambition att ligga steget före viruset. Vi har hoppats på det bästa, men förberett oss på det värsta. På mycket kort tid har vården ställts om i mycket hög hastighet.

De normalt ca 90 intensivvårdsplatserna har fyrdubblats och vi har för säkerhets skull upprättat ett helt nytt sjukhus i Älvsjö med 600 vårdplatser som står redo att ta emot patienter om och när det behövs.

Den här snabba omställningen saknar motstycke i svensk sjukvårdshistoria.

Vi har också tack vare att vi har 13 år bakom oss med starka ekonomiska resultat kunnat tillföra alla resurser som krävs. Allt som behövts och behövs köpas in har och kommer att köpas in. Ekonomin är och kommer inte stå i vägen för att bekämpa Covid-19.

Vård, skydd som gör arbetet tryggt för dem som står i frontlinjen i kampen mot Covid-19 och att hejda smittan går först, punkt slut. Ekonomin kommer vi att behöva ta hand om senare.

Men bara för att vi har hundratals lediga vårdplatser så kan och får vi inte slappna av.

Nu är det därför absolut inte tid för att trängas på uteserveringar, umgås i stora sällskap eller släppa på restriktionerna och börja träffa våra äldre igen. Nu är tid för att fortsätta hålla i, hålla ut och hålla avstånd. Hur många som blir smittade framöver hänger på var och en av oss.

Stanna hemma om du är sjuk eller har minsta lilla symtom. Fortsätt arbeta hemma om du kan. Trängs inte på uteserveringar. Hjälp äldre att handla, men utsätt dem inte för fara. Fortsätt tvätta händerna.
Lyckas vi med detta kommer vårdens medarbetare att orka längre – och fler nära och kära kunna vara med oss även nästa vår. Det är målet. Nu håller vi i, ut och ihop. Tillsammans.


Irene Svenonius, finansregionråd (M)
Gustav Hemming, tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd (C)
Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdsregionråd (L)
Ella Bohlin, vårdutvecklingsregionråd (KD)
Tomas Eriksson, miljö- och kollektivtrafikregionråd (MP)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Publicerad:

LÄS VIDARE