Låt vår kung bli Carl den siste Gustaf

Debattören: En statschef ska tillsättas genom val, inte genom blodsband

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Rätten att ärva posten som statschef är dock oförenlig med demokratin. En statschef ska tillsättas på meriter och genom val, inte blodsband. I en demokrati ska aldrig börd kvalificera till någon som helst ställning eller anställning, skriver Ulf Bergström, ordförande för Republikanska föreningen.
Foto: TT
Rätten att ärva posten som statschef är dock oförenlig med demokratin. En statschef ska tillsättas på meriter och genom val, inte blodsband. I en demokrati ska aldrig börd kvalificera till någon som helst ställning eller anställning, skriver Ulf Bergström, ordförande för Republikanska föreningen.

DEBATT

DEBATT. I dag fyller Victoria Bernadotte 42 år. Hela sitt liv har hon stått i strålkastarljuset. Media har bevakat hennes barndom, hennes bröllop och hennes graviditeter.

Att Victoria Bernadotte är född till ett privilegierat liv är lätt att förstå av all den uppmärksamhet och de särskilda traditioner som har omgärdat henne. Allt beror på att hennes far Carl Gustaf Bernadotte innehar Sveriges högsta offentliga ämbete, som hon en dag förväntas ta över.

Rätten att ärva posten som statschef är dock oförenlig med demokratin. En statschef ska tillsättas på meriter och genom val, inte blodsband. I en demokrati ska aldrig börd kvalificera till någon som helst ställning eller anställning.

Sverige är sedan 100 år tillbaka en relativt väl fungerande demokrati. Vår grundlag är dock inte fullt ut förankrad i en demokratisk tradition. Portalparagrafen i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna stadgar att ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”, men det gäller alltså inte i Sverige där en person föds med arvsrätten till posten som statschef.

Grundlagen bryter för övrigt mot religionsfriheten eftersom den påtvingar statschefen en viss religion, nämligen den ”rena evangeliska läran”. Där slås fast även att barnen i den kungliga familjen ska uppfostras inom riket i denna troslära. Om inte Victoria Bernadotte bekänner sig till just denna tro blir hon enligt grundlagen ”från all successionsrätt utesluten”.

Innehavaren av statschefsämbetet står dessutom över lagen. I regeringsformen står att ”Konungen eller drottning som är statschef kan inte åtalas för sina gärningar.” Statschef kan alltså begå grova brott utan att åtalas, men inte vara ateist utan att få sparken.

Carl Gustaf Bernadottes stigande ålder ökar behovet av att diskutera statsskicket. Målet för alla demokratiskt sinnade medborgare måste vara att Victoria Bernadotte aldrig ska få bestiga tronen. Redan nu behöver det demokratiska inflytandet över kungahuset skärpas och kungens roll begränsas.

Kungahuset är den enda del i statsförvaltningen som inte står under riksdagens konstitutionella granskning. Detta faktum kan enkelt åtgärdas om konstitutionsutskottet tillåts granska hur statschefen sköter sina uppgifter.

I regeringsformen sägs det förbluffande lite om statschefens uppgifter, men han har makt och inflytande även i formell mening. Kungen öppnar riksdagen, han är ordförande i utrikesnämnden och han leder ibland regeringssammanträden. Denna ordning måste ändras redan nu i väntan på republiken.

Vi ska ta demokratin på allvar. Kungen kan gå i pension och bli känd i historieböckerna som Carl den siste Gustaf. Victoria Bernadotte kan söka jobb på den vanliga arbetsmarknaden. Republiken Sverige blir ett land där vi har och respekterar mänskliga rättigheter, jämlikhet och alla medborgares lika värde.

Det borde vara självklart att alla svenska barn ska ha samma rättigheter, oavsett namn, läggning, religion eller bakgrund. Vi kan inte blunda längre och låtsas att Sverige är en demokrati för 2000-talet, när vi har ett statsskick där en enda, vit, kristen, heterosexuell familj ska anses mer värda än alla andra.

Politik på riktigt innebär att leva efter som de värderingar om jämlikhet som alla partier ställer sig bakom. Jag är övertygad om att en öppen och saklig debatt kommer att leda till att Sverige överger monarkin och blir en republik, precis som det stora flertalet nationer i vår omvärld.

Ulf Bergström, ordförande för Republikanska föreningen


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Publicerad:

LÄS VIDARE