Publicerad:

Att ha ett tredje kön är en halvmesyr

Replik till debatten om ickebinära

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Foto: Delpixart / iStockphoto

REPLIK. Historiskt sett har det funnits grunder för statsmakterna att särskilja mellan olika kategorier av människor, eftersom olika kategorier tillerkändes olika rättigheter.

I dag torde blotta tanken på att den svenska staten skulle registrera ståndtillhörighet, religion, ras eller etnicitet väcka åtminstone oförståelse hos alla anständiga människor, och fasa hos dem som kommer ihåg Tredje riket.

Könet kvarstår dock i statliga register, även när de sista bastionerna av formell ojämställdhet, giftermåls- och värnpliktslagstiftningarna, har fallit.

Könen har blivit jämställda – varför skulle staten behöva skaffa och registrera information om kön? Både sjukvården och sporten kan och måste hantera könsfrågan på basis av fysiologi, inte på basis av statliga register.

Visst kan man hävda att könsregistrering behövs för att kunna motverka diskriminering, men skall man då även börja registrera sexuell läggning och politiska åsikter, som också utgör diskrimineringsgrund?

Avskaffande av statligt registrerade kön kan för många te sig som en vansinnig idé, men om man har gjort sig besväret att läsa den tyska författningsdomstolens dom om den bristande möjligheten att registrera ett annat kön än manligt eller kvinnligt i Tyskland, finner man att domstolen även hänvisar till ett yttrande av det av den tyska regeringen tillsatta etikrådet. Rådet skriver bla (fritt översatt) ”Som underlag för framtida lagbeslut bör man utvärdera de skäl som föreligger för nuvarande tvingande könsregistrering. Det bör undersökas om könsregistrering överhuvud tagit är nödvändig”

Det kan hända att könsregistreringen ännu behövs i Tyskland. Men definitivt inte i Sverige.


Petr Dejmek


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE

Publicerad: