Här är knarkbaroner förebild för unga män

Debattörerna: Hopplösheten har rotat sig i våra förorter

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

En känsla av hopplöshet växer och rotar sig hos våra barn – men även hos oss vuxna då vi ofta står handfallna när våldet tar plats, skriver S-politiker från Järva.
Foto: TT
En känsla av hopplöshet växer och rotar sig hos våra barn – men även hos oss vuxna då vi ofta står handfallna när våldet tar plats, skriver S-politiker från Järva.

DEBATT

DEBATT. Helikoptern är ute igen och många Järvabor går ut på sina balkonger och tänker:

Inte nu igen!

En mor har förlorat en son, syskon har förlorat en bror och vi har förlorat ett liv till. Under hösten har även två kvinnor blivit skjutna varav den ena med ett barn i famnen. Tankarna går tillbaka till den mest grundläggande frågan:

Vad är ett människoliv värt?

Unga män som ser upp till filmer som "Snabba Cash” har blivit våra unga Järvabors förebilder vilket leder till att vi förlorar fler framtidshopp. Gängkriminaliteten regerar alltmer och regeringen ökar resurser med att Tullverket tillförs 115 miljoner kronor 2018 samt 130 miljoner för 2019 och 2020. Från 2021 uppgår ökningen till 185 miljoner kronor, vilket är en ökning med drygt tio procent jämfört med i dag.

Vi känner till att skjutvapen förekommer i allt större omfattning och används i kriminella kretsar. Regeringen anser att det behövs ett väl fungerande gränsskydd och en effektiv brottsbekämpning.

Vi socialdemokrater är medvetna om att brottsförebyggande åtgärder behövs men vi vet också att det är de sociala insatserna som spelar en större roll i ett barns liv.

Vi har bra och utvecklande verksamheter i till exempel Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd som skapar gemensamma plattformar för våra unga. Några av dem är Reactor (16–19 år) som är för gymnasieungdomar och fler fältassistenter och fritidspersonal i våra ungdomsgårdar.

Vi har en bostadsbrist i Stockholm som har lett till en enorm trångboddhet just i Stockholmsförorter men även till en fortsatt utanförskap och ett ojämlik Stockholm. Vi socialdemokrater både lever och verkar i Järva och känner av den kollektiva oron som institutionaliserar oss alla i ett enda ord, otrygghet.

En känsla av hopplöshet växer och rotar sig hos våra barn men även hos oss vuxna då vi ofta står handfallna när våldet tar plats.

Vi känner till att Järvaborna har den sämsta folkhälsan, men även den psykiska ohälsan växer sig starkare hos våra ungdomar. Det handlar om posttraumatisk stress, oro, ångest. Skillnaden med Lidingöbo är att Järvabor inte söker vård lika mycket som Lidingöborna eftersom vårdvalssystemet har skapat en orättvis etableringsrätt där vårdgivarna, väljer att etablera sig där de med höga inkomster bor, just i Lidingö.

Gängkriminaliteten i Järva är konsekvensen av ett ojämlikt Stockholm, en stad där klassklyftorna ökat och vinster i välfärden premieras. Detta för oss till det klassamhället vi i dag lever i och det sociala arvet vi bär på. Vi är de som bär framtiden i vårt Stockholm, men hur gör vi det när vi inte har samma förutsättningar som barn i Danderyd?

Höstterminen 2019 är igång. Pojkar och flickor har påbörjat skolan. Oron hänger i luften och tankarna går till var dessa barn befinner sig i livet om 20 år. Kommer Järvabornas unga män att fortsätta falla offer för en knarkbaron? I ett Järva där många åker till sina arbeten som alla andra i Stockholm.

Vi Socialdemokrater vill skapa ett jämlikt Järva, men detta kan vi bara göra om vi får en annan fördelningspolitik med utökade resurser. Vi vill satsa på en sammanhållen vård, öka resurser till våra vårdcentraler, till skolan och en mer nära hemtjänst efter behov. Vi vill att alla skall kunna gå till ett arbete eller studier och utvecklas som självständiga individer. Vi vill stoppa den brottsligheten som leder till att fler unga dör.

Eller ska de som utför våldet och knarkförsäljningen få fortsätta vara våra ungdomars förebilder om 20 år, där ett människoliv är inget värt, eller ska vi förändra denna snedvridna, ojämlika människosyn och prioritera annorlunda nu?


Elvir Kazinic, ordförande (S) Rinkeby, vice ordförande Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
Anna Jonazon, gruppledare (S) Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Mohamed Nuur, ordförande (S) Tensta
Azad Hassan, ordförande (S) Hjulsta
Sandra Zuniga Michelle, ordförande (S) Akalla
Daniel Vencu Velazquez Castro, ordförande (S) Kista
Anders Österberg, riksdagsledamot (S)
Galina Monsalves Leal, ordförande (S) Husby


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publicerad:

LÄS VIDARE