Sverige har aldrig haft fler poliser än nu

Slutreplik från Mikael Damberg om satsningarna på rättsväsendet

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Johan Forssell skriver i sin replik att ”antalet poliser som väljer att lämna yrket i förtid ökat kraftigt.”. Detta stämmer inte. Antalet poliser som väljer att lämna yrket i förtid minskat fyra år i rad, skriver Mikael Damberg.
Foto: KRISTIAN POHL
Johan Forssell skriver i sin replik att ”antalet poliser som väljer att lämna yrket i förtid ökat kraftigt.”. Detta stämmer inte. Antalet poliser som väljer att lämna yrket i förtid minskat fyra år i rad, skriver Mikael Damberg.

DEBATT

SLUTREPLIK. Jag välkomnar att det i dag finns en bred enighet om att Sverige ska få fler poliser med bättre verktyg och fortsatt förbättrade arbetsvillkor. Det är bra för landet.

Målet om 10 000 fler polisanställda till 2024 ligger fast. Vi ligger något före tillväxtplanen och Sverige har nu fler poliser än någonsin. Det är dock bara början. Under året går cirka 2 500 personer polisutbildningen och kommer att förstärka polisen över hela landet under de kommande åren.

Johan Forssell skriver i sin replik att ”antalet poliser som väljer att lämna yrket i förtid ökat kraftigt.”. Detta stämmer inte.

Efter att många lämnade vid myndighetens omorganisation 2015 har antalet poliser som väljer att lämna yrket i förtid minskat fyra år i rad. Hittills i år är det 171 färre poliser som slutat jämfört med föregående år vilket är det lägsta antalet för motsvarande period sedan myndigheten bildades.

Samtidigt som allt färre poliser slutar återvänder nu också allt fler till yrket, efter att tidigare ha slutat.

Hittills i år har 154 poliser återanställts, vilket alltså är fler än vad som överhuvudtaget togs in på polisutbildningen efter Moderaternas nedskärningar 2010.

Sammanlagt har mer än var fjärde polis som slutat sedan 2015 återvänt till Polismyndigheten. Det är ett mycket gott tecken och visar att polisyrkets attraktivitet fortsätter att utvecklas i rätt riktning.

Det var visserligen bra att antalet nyutbildade poliser ökade under Alliansens första mandatperiod. Men det hjälper inte att klara ett uppsatt mål om det följs upp av stora nedskärningar.

Det är ett faktum att den förda politiken ledde till underskott av nya poliser och att polistätheten sjönk eftersom alldeles för få nya poliser utbildades under alldeles för lång tid. Nu är det slut med det.

I fem år har regeringen arbetat med att ta igen detta underskott, med utbyggda polisutbildningar och förbättrade anställningsvillkor. Samtidigt har lönerna höjts efter framgångsrikt partssamarbete, så att en genomsnittlig polislön ökat med ca 5 000 kr sedan 2015.

Nu börjar vi se resultatet av ansträngningarna och kommande år kommer antalet poliser att fortsätta öka kraftigt.

I dag utbildas nästan tre gånger så många nya poliser jämfört med 2014 och aldrig tidigare har så många sökt till polisutbildningen. Vi kommer att fortsätta bygga ut polisen, förbättra arbetsvillkoren och ge brottsbekämpande myndigheter bättre verktyg att bekämpa brottsligheten.


Mikael Damberg, inrikesminister (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE