Biståndet är mer än SD:s tält och kaminer

Replik från Socialdemokraterna och Miljöpartiet om biståndspolitiken

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Sveriges bistånd till andra länder skulle med SD:s politik innebära nedskärningar 15 miljarder och en reträtt från Sveriges ställning som en humanitär stormakt, skriver debattörerna.
Foto: Lotte Fernvall
Sveriges bistånd till andra länder skulle med SD:s politik innebära nedskärningar 15 miljarder och en reträtt från Sveriges ställning som en humanitär stormakt, skriver debattörerna.

DEBATT

Sverigedemokraterna är det humanitära biståndets nya förkämpe, en räddande ängel för människor i nöd! Så låter det när Julia Kronlid och Markus Wiechel presenterar SD:s biståndsbudget och kritiserar regeringen för ”svaga insatser för de mest utsatta”.

Problemet är att SD vill göra kraftiga nedskärningar på biståndet. 1 procentmålet för bistånd ska överges och sänkas till 0,7 procent. Det innebär att nuvarande biståndsram skulle skäras ner med 15 miljarder. En nedskärning dubbelt så stor som Sveriges humanitära bistånd för 2018!

Konsekvenserna skulle bli mycket allvarliga. Fler skulle riskera att svälta och färre människor som flyr från krig skulle få hjälp.

Påståendet att regeringens humanitära insatser är ”alltför svaga” är magstarkt. Sverige är i dag världens sjätte största givare av humanitärt bistånd och för 2018 höjs anslagen med ytterligare 1,3 miljarder. Sverige är känt i världen som en humanitär stormakt. Det ska vi fortsätta att vara.

Regeringen gör dessutom en särskild satsning på de fattigaste länderna om 2,2 miljarder. Det handlar om stöd för att bygga staters kapacitet, förebygga väpnad konflikt och motverka våldsbejakande extremism. Det är något annat än SD:s tält, kaminer och filtar. Det är ett bistånd som tar sig an det svåra men nödvändiga arbetet att förebygga att kriser och konflikter överhuvudtaget uppstår.

När SD aviserar att ”10 miljarder kronor av biståndsbudgeten” ska gå till hjälp i krisers närområde anges inte från vilka delar av biståndsbudgeten dessa pengar ska tas. Är det insatser för barnadödlighet, flickors skolgång eller stöd till klimatanpassning, som drabbas?

SD driver också totalstopp för asylmottagande. Men de minskade avräkningarna för flyktingmottagande (2,8 miljarder för 2018) kompenserar inte för visionen om 15 miljarder i minskat bistånd. Det är en dubbelt hjärtlös politik.

Vi lever i en tid av svåra globala utmaningar, som kräver långsiktigt och strategiskt arbete. Endast så blir verklig fattigdomsbekämpning möjlig. Inför dessa utmaningar är SD:s biståndspolitik ett slag i luften.


Maria Andersson Willner, riksdagsledamot Utrikesutskottet (S)
Emma Nohrén, riksdagsledamot Utrikesutskottet och utrikespolitisk talesperson (MP)

Publicerad:

LÄS VIDARE