Vi tar bort förslag om LSS som fått stor kritik

Replik från Lena Hallengren om förändringar av personlig assistans

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ingen ska behöva tveka över regeringens intentioner. Den som har rätt till assistans ska få det, skriver Lena Hallengren.
Foto: KRISTIAN POHL
Ingen ska behöva tveka över regeringens intentioner. Den som har rätt till assistans ska få det, skriver Lena Hallengren.

DEBATT

DEBATT. Personlig assistans handlar i grunden om att personer med funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter och kunna leva sitt liv som alla andra.

LSS har varit i mitt fokus sedan min första dag som minister och regeringen fortsätter att vidta förändringar för att fler än i dag ska få rätt till personlig assistans.

Regeringen har beslutat att hjälp med andning ska ge rätt till personlig assistans och möjliggjort att assistans ska kunna beviljas för samtliga hjälpmoment som avser andning och sondmatning, inte bara de delar som anses vara integritetsnära.

Vi har höjt timschablonen för assistansersättningen med 3,5 procent för att förbättra såväl möjligheterna till god kvalitet i insatsen som arbetsvillkoren för assistenterna. Vi har även tillsatt en utredning under ledning av Fredrik Malmberg för att stärka rätten till personlig assistans för stöd vid egenvårdsinsatser och tillsyn.

I uppdraget ingår även att se över det så kallade föräldraansvaret, för att säkerställa att föräldrar till barn med funktionsnedsättning ska kunna förena familjeliv med arbete på samma sätt som andra föräldrar.

Men vi ser behov av ytterligare åtgärder för att förbättra LSS-insatserna och därför har LSS-utredningen varit ute på remiss under hösten.

Vi går inte vidare med de förslag som mötts av stor kritik. Remissen omfattar därför inte det förslag som handlar om att barn under 16 år skulle få en annan insats än personlig assistans och att denna insats skulle vara helt kommunal.

Barn ska ha rätt till statlig personlig assistans också i framtiden. Inte heller förslaget om att begränsa rätten till assistans för personer med psykiska funktionsnedsättningar, eller förslaget om en schablon om 15 timmar i veckan för andra personliga behov för personer med assistans, ingår i remissen.

Många organisationer, myndigheter och andra har svarat på remissen av utredningen. Svaren analyseras just nu i regeringskansliet och kommer vara värdefulla i det fortsatta arbetet.

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken har FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt. Regeringen arbetar nu på att omsätta det nationella målet i praktiken.

Samtidigt fortsätter arbetet för en trygg assistans för den som behöver det. Det genomförs i dialog med funktionshindersrörelsen och andra relevanta aktörer, vars synpunkter alltid är värdefulla för regeringen.

Ingen ska behöva tveka över regeringens intentioner. Den som har rätt till assistans ska få det.


Lena Hallengrensocialminister (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE