Med högervinst får vi största ökningen av utsläpp sedan 2008

MP: Vindkraft ska löna sig för de som bor nära

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Sverige behöver en massiv utbyggnad av den havsbaserade vindkraften för att både hushåll och industrier ska få Europas billigaste el. Vindkraften ska också löna sig för dem som bor nära. Därför vill vi införa en lokal elbonus för förnyelsebar elproduktion till kommuner, regioner och närboende. Dessutom ska ett planeringsmål antas för den havsbaserade vindkraften om 150 TWh årlig elproduktion, skriver Märta Stenevi och Per Bolund, Miljöpartiet.
Sverige behöver en massiv utbyggnad av den havsbaserade vindkraften för att både hushåll och industrier ska få Europas billigaste el. Vindkraften ska också löna sig för dem som bor nära. Därför vill vi införa en lokal elbonus för förnyelsebar elproduktion till kommuner, regioner och närboende. Dessutom ska ett planeringsmål antas för den havsbaserade vindkraften om 150 TWh årlig elproduktion, skriver Märta Stenevi och Per Bolund, Miljöpartiet.

DEBATT. Vi befinner oss i en klimatkris och världens ledare har enats om den huvudsakliga riktningen för klimatomställningen.

Nu krävs positiva exempel som får fler länder att våga ta de avgörande stegen. Sveriges har en fantastisk möjlighet att vara en internationell förebild och samtidigt framtidssäkra vår egen konkurrenskraft.

Miljöpartiet har lagt grunden för den gröna industri som nu håller på att växa fram: Hybrit, H2 Green Steel, Northvolts batterifabriker och elektrifierad gruvdrift.

Genom klimatlagen så har vi fått ambitiösa mål och genom de stora stödprogrammen till näringslivet - Industriklivet och Klimatklivet - hjälper staten svenska företag att ställa om till fossilfri verksamhet.

Det innebär att staten går in med gröna kreditgarantier och lån för företag som vill satsa egna pengar på att bli mer klimatsmarta. De omfattande investeringsstöden har lett till över tusen miljarder kronor i planerade gröna industrisatsningar, som ger tiotusentals nya gröna jobb.

Det är den här typen av offensiv klimatpolitik som behövs, men tyvärr kommer sju av åtta partier med förslag som i stället låser fast Sverige i gårdagens, smutsiga tekniker.

Ett maktskifte till höger skulle innebära den största utsläppsökningen i Sverige sedan ekonomin återhämtade sig efter finanskrisen 2008-2009.

MP vill under nästa mandatperiod fortsätta accelerera den svenska industrins klimatomställning.

Vi har identifierat 5 huvudsakliga behov för att få till stora utsläppsminskningar redan detta årtionde:

  1. Korta tillståndsprocesserna. När MP satt i regering tillsatte vi två utredningar - Klimaträttsutredningen och Miljöprövningsutredningen - som gav förslag till klimatsäkrade, mer effektiva och kortare tillståndsprocesser för industrin. Bland annat föreslås att den myndighet som hanterar en ansökan ska ta ett helhetsansvar för tidplan, samordning med myndigheter och kommunikation med ansökande företag. Vi vill genomföra detta innan nästa sommar.
  2. Säkra kompetensen i industrin. Flera svenska bolag bromsas i utvecklingen för att det saknas personal med rätt kompetens och bostäder för dem att flytta till. Vi vill se statliga stöd till den som vill studera en efterfrågad utbildning och större statligt ansvar för att snabbt få på plats bostäder där gröna industrier etableras.
  3. Satsa på ren och billig energi. Sverige behöver en massiv utbyggnad av den havsbaserade vindkraften för att både hushåll och industrier ska få Europas billigaste el. Vindkraften ska också löna sig för de som bor nära. Därför vill vi införa en lokal elbonus för förnyelsebar elproduktion till kommuner, regioner och närboende. Dessutom ska ett planeringsmål antas för den havsbaserade vindkraften om 150 TWh årlig elproduktion.
  4. Utöka statliga industrisatsningar. Utfasningen av fossil energi är en historisk omvandling för industrin. Vi vill kraftigt utöka statens stöd till näringslivets omställning och varje år satsa ytterligare 2,5 miljarder på Klimatklivet och 4 miljarder på Industriklivet fram till 2026. Vi vill också att näringslivet ska våga satsa eget kapital på att ställa om. Därför ska staten gå in och garantera fler företagslån genom de gröna kreditgarantierna.
  5. Inrätta en grön investeringsbudget och se över det finanspolitiska ramverket. Om privata investeringar ska bli verklighet måste staten göra stora offentliga satsningar på bland annat energi och transporter. Vi vill därför se en statlig grön investeringsbudget på hundra miljarder kronor per år i tio år till den gröna omställningen.

Genom att svenska företag kan exportera gröna tekniker, produkter, lösningar och kunnande ser vi till att Sverige fortsätter att utveckla världsledande fossilfri industri.

Så kan vi bidra till den globala omställningen samtidigt som vi framtidssäkrar Sverige.


Per Bolund, språkrör, Miljöpartiet


Märta Stenevi, språkrör, Miljöpartiet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE