Debatt

Seniorer måste få vara med i mediesamhället

Debattören: Bilden av äldre är onyanserad

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Media har ett stort ansvar att representera och förmedla information till alla samhällsmedborgare oavsett ålder. Men bilden av äldre är onyanserad och trots att en fjärdedel av befolkningen är över 60 år förekommer de sällan i media, skriver debattören.
Media har ett stort ansvar att representera och förmedla information till alla samhällsmedborgare oavsett ålder. Men bilden av äldre är onyanserad och trots att en fjärdedel av befolkningen är över 60 år förekommer de sällan i media, skriver debattören.

DEBATT

DEBATT. I media porträtteras äldre personer som en homogen och svag grupp. En fjärdedel av befolkningen är över 60 år men förekommer sällan i nyhetsmedia. Det är nu i coronapandemin som de ”svaga och sköra äldre” uppmärksammas.

Journalistiken anses vara den tredje statsmakten och bygger bland annat sin legitimitet på trovärdighet och etik som grundvalar.

En ny rapport från Delegationen för senior arbetskraft konstaterar att äldre är klart underrepresenterade i förhållande till folkmängd och förändringen över tid är marginell. Det handlar om att bilden av äldre är onyanserad och problematisk, säger Anders Ferbe ordförande för Delegationen för senior arbetskraft.

Det finns en åldersfixering och könsskillnad i samhället där kvinnor är mest synlig i medier i unga år. Medan de är underrepresenterade jämfört med män när de passerat 50.

När de äldre väl porträtteras i media framställs de som svaga och som en homogengrupp vilket inte speglar verkligheten enligt forskarna bakom rapporten. De anser att journalisters och kommunikatörers kunskap om ålderism behöver öka.

I 2018 års mätning från SOM-institutet var andelen frekventa internetanvändare i åldrarna 65-69 år, 79 procent. Jämfört med 41 procent hos 60-85 år. Rapporten rekommenderar att:

  • Öka kompetensen bland journalister om äldre.
  • Ställ krav på kommersiella och offentliga aktörer, att motverka fördomar och ålderism.

Journalistbranschens egna publicistregler tar inte upp ålder, noterbart är att i Storbritannien omfattas både ålder och funktionsnedsättning av de medieetiska reglerna.

Rapporten från Delegationen för senior arbetskraft heter ”Får äldre vara med i mediesamhället?” I de svenska publicitetsreglerna finns 17 regler som press, tv och radio har att förhålla sig till bland annat massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling och att respektera den personliga integriteten.

Det visar sig från olika undersökningar att många äldre vill vara med och påverka samhället, och vara en del av det. Men att de ofta saknar kanaler för att nå ut. De är ingen homogen och svag grupp.

Det är inte medias uppgift att göra och låta dom framstå som svaga i olika sammanhang. De är bara åldersrika på erfarenheter, som samhället ska ta tillvara.

Ett samhälle som tar tillvara människors erfarenheter oavsett åldrar är ett samhälle för alla. Vad säger den tredje statsmakten till sitt försvar ?


Bengt Sundell


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

SOM-institutet

ÄMNEN I ARTIKELN

SOM-institutet

Anders Ferbe

Facebook

Storbritannien

Diskriminering

Senior

Samhälle