Ta hjälp – vaccinkön måste vara rättvis

Debattören: Låt Röda Korset reda upp krisen om ni inte klarar det själva

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Krisen i vaccinationsplaneringen fortsätter. Region Stockholm borde kanske vända sig till Röda Korset. Där finns erfarenhet av att organisera massvaccineringar under kaotiska förhållanden, skriver Peter Hagman. Bilden är från Sabbatsbergs sjukhus i söndags där regionen plötsligt erbjöd drop in-vaccinering.
Foto: PRIVAT, LOTTE FERNVALL
Krisen i vaccinationsplaneringen fortsätter. Region Stockholm borde kanske vända sig till Röda Korset. Där finns erfarenhet av att organisera massvaccineringar under kaotiska förhållanden, skriver Peter Hagman. Bilden är från Sabbatsbergs sjukhus i söndags där regionen plötsligt erbjöd drop in-vaccinering.

DEBATT

DEBATT. På de flesta publika fester, sommarland och festivaler som vår familj besökte när barnen var små lockade arrangörerna med ponnyridning för barnen.

Jag kan egentligen stå i vilken kö som helst, hur länge som helst. Jag kan vänta och vänta. Men köerna till barnens ponnyridning gjorde mig för det mesta irriterad, sur och förstörde en i grunden glädjefylld aktivitet.

Det var sällan eller aldrig någon som organiserade köerna. Även om ett kösystem hade signalerats såg ” kön” inte sällan ut som en solfjäder. Från alla håll försökte föräldrar och andra släktingar snika till sig en plats för barnen långt fram vid av- och påstigningen. Ofta rådde stor ovisshet om var kön började och slutade.  

De gamla minnena från barnens ponnyridning har legat i träda i många år med väcktes till liv häromdagen när Region Stockholms miserabla information om vaccinering mot covid-19 vid Sabbatsbergs sjukhus läcktes ut.

Det är svårt att förstå hur Regionen, som trots allt haft lång planeringstid för vaccineringen, plötsligt erbjöd drop in-vaccinering via Alltid öppet-appen och samtidigt var otydliga med åldersgränserna.

Många i de åldersgrupper som nu kan erbjudas vaccinering saknar internet eller är ovana vid och har svårt att använda de aktuella apparna . Vårdcentralerna har meddelat att man kommer att skicka ut skriftlig information så många gick och väntade på brev samtidigt som Region Stockholm läckte ut snabbinformation över nätet.

Jag tror att majoriteten av landets invånare är medvetna om att alla som vill kommer att bli vaccinerade. Vi kan också konstatera att alla som ännu inte blivit vaccinerade faktiskt befinner sig i en kö och vårdköer ska behandlas med respekt och tydlighet.

Region Stockholm och andra regioner måste inse att man sitter på ett förtroendekapital som lätt kan gå förlorat om informationen och bemötandet av kön missbrukas.

Det går inte att slänga ut lite information på appen ”Alltid öppet” och sen förvänta sig att kön hanterar kallelser och faktisk köbildning med 2-meters lucka utanför ett sjukhus eller mässcenter.

Då sjunker förtroendet för sjukvårdsadministrationen, de som väntar på ett brev i brevlådan kanske börjar misstänka att man aldrig ska få någon spruta och några, förmodligen ganska många, börjar likt kön till ponnyridningen, att fuska sig fram till vaccinatörerna.

Sjukvårdsadministrationen, vårdgivaren, har ett viktigt uppdrag när man utför vaccinationerna och också ett lika viktigt uppdrag i omhändertagande av vaccinationskön på ett tydligt och rättvist sätt.

Jag har arbetat med köer till såväl vuxenpsykiatrin i Skaraborg som till Svenska Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Skövde, i många år.

Vårdgivaren måste ge den tysta majoriteten i kön sitt absoluta förtroende genom tydlig information om kriterier och planläggning. Personal vid vaccinationscentraler och vårdcentraler slipper då att ta emot massiv kritik för bristande organisation.

Hittills har Region Stockholms vaccinationskö mot covid-19 varit höljd i ett dunkel och det är väl så att det dunkelt tänkta blir det dunkelt sagda. Sjukhuspersonal började tidigt att vaccineras innan fas ett var färdigvaccinerad, kanske en kollegial eftergift av vaccinsamordnaren.

En ung och välutbildad sjukhuspersonal är enligt min mening bättre skickad att hantera smitta än 80 åringar som inte har arbetat med smittskydd. Nu visar det ju sig att insjuknande och dödstal fortsätter bland äldre. Hade det inte varit bättre att stoppa insjuknanderisken i de högre åldrarna?

De lediga vaccinationsplatserna under påskhelgen beskriver en fortsatt kris i vaccinationsplaneringen. Region Stockholm borde kanske fråga Röda Korset. Där finns erfarenhet av att organisera massvaccineringar under kaotiska förhållanden och de kan säkert organisera köerna på vaccinationsplatserna så att vårdpersonalen kan ägna sig åt vård.


Peter Hagman, pensionär. Tidigare socionom och leg. psykoterapeut vid vuxenpsykiatrin, Skaraborgs sjukhus och verksamhetschef vid Svenska Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Skövde.


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE