Debatt

Äldre med benskörhet tvingas lida i onödan

Alf Svensson och Osteoporosförbundet: Stora brister i vården

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I praktiken gipsas kvinnor över 45 år som fått en fraktur och skickas hem, i stället för att läkaren tänker benskörhet och remitterar kvinnan vidare. Medicin för osteoporos är en billig och effektiv behandling, skriver Mai Bergström och Alf Svensson.

DEBATT

DEBATT. Var femte minut bryter sig en person på grund av osteoporos, alltså benskörhet.

Redan 2006 lades en motion fram i riksdagen (av undertecknad Alf Svensson, tidigare partiledare KD) med förslag på en nationell handlingsplan med krav på bland annat obligatorisk utredning av fallolyckor bland äldre och att införa bentäthetsmätning som rutin i den allmänna hälso- och sjukvården.

Men inget av detta har hänt.

Den enskilt största synbara förändringen sedan motionen skrevs för 14 år sedan är att de samhällsekonomiska kostnaderna relaterat till osteoporos och frakturer orsakade av sjukdomen, har ökat från 18 miljarder till 20 miljarder årligen. Det är en av de dyraste folksjukdomarna vi har.

I teorin finns allt på plats, men fortfarande i praktiken så gipsas kvinnor över 45 år som fått en fraktur och skickas som regel hem, i stället för att läkaren som gipsar tänker benskörhet och remitterar kvinnan till en bentäthetsmätning.

Fortfarande finns det vare sig tillräckligt med bentäthetsmätare eller personal för att sköta dessa, fortfarande saknas sammanhängande vård, det som kallas frakturkedjor, på många håll i landet. Frakturkedjor innebär att personer med fraktur, det vill säga att man brutit sig, ska få en riskvärdering, utredning och behandling för att minska risken för ytterligare frakturer.

Majoriteten av de drabbade får inte heller läkemedelsbehandling eller information om hur fall och frakturer kan förebyggas. Detta trots att medicinen för osteoporos är en billig och effektiv behandling och det är enkelt att ställa diagnos. Att läkemedelsbehandla innebär en 50 procent minskad risk för en ny fraktur.

Varför tillåts detta slöseri med samhällsresurser – och för den drabbade, ett stort och onödigt lidande?

En fraktur var femte minut eller 100 000 frakturer/år orsakade av osteoporos är en hiskeligt hög siffra. Dessa frakturer leder till 450 000 vårddygn per år, endast stroke kräver fler vårddygn. Den samlade samhällskostnaden för osteoporos i Sverige ligger i dag runt 20 miljarder kronor.

Socialstyrelsen klassificerar osteoporos som ett tillstånd med stor till mycket stor svårighetsgrad. Ändå är osteoporos en gravt underbehandlad sjukdom.

Osteoporos kommer drabba varannan kvinna och var fjärde man över 50 år. Nio av tio (86 procent) kommer inte få någon behandling och därför få upprepade och smärtsamma frakturer i onödan.

Vården i dag bygger till stor del på enskilda läkare som har kunskap och intresse av osteoporos. Det blir en ojämlik vård när du som patient måste ha tur att träffa en läkare som kontrollerar dina riskfaktorer, erbjuder mätning av bentätheten, medicinering och ger dig rätt hjälp.

Det är inte hållbart att eldsjälar som enskilda läkare i dag ska driva vården kring en av de största sjukdomarna i Sverige. Osteoporosvården måste bli prioriterad och jämlik.

Socialstyrelsen har nya behandlingsriktlinjer ute på remiss. I dessa får frakturkedjor högsta prioritet och vi kommer noga följa att detta genomförs i varenda region med start 2021.

Vi upprepar också kraven från 2006 om att den tysta epidemi som osteoporos faktiskt är, tas på allvar och att vi tar hand om de drabbade, utreder, ställer diagnos och ger läkemedelsbehandling som fungerar så fantastiskt bra!

2006 ville man att:

  • En nationell handlingsplan tas fram för att begränsa effekterna av osteoporos.
  • Riksdagen i likhet med WHO gör osteoporos till ett prioriterat folkhälsoproblem.
  • Sverige följer Storbritanniens exempel och lagstiftar om obligatorisk utredning av fallolyckor främst bland äldre.
  • En bentäthetsmätning bör ingå i den allmänna hälso- och sjukvården.


Mai Bergström, ordförande Osteoporosförbundet
Alf Svensson, fd partiledare (KD) som länge arbetade för förbättrad osteoporosvård


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Alf Svensson

LÄS VIDARE

DEBATT Fallolyckorna tar fyra liv varje dag

ÄMNEN I ARTIKELN

Alf Svensson

Socialstyrelsen

Åldrande