Nu måste vi ta striden mot hedersförtrycket

Debattören: Mörkertalet måste synliggöras och moralpoliserna motarbetas

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Heder är inte förtryck, det är att bekämpa detsamma, skriver Anna König Jerlmyr.
Heder är inte förtryck, det är att bekämpa detsamma, skriver Anna König Jerlmyr.

DEBATT

DEBATT. Aftonbladets granskning av 200 fall av hedersrelaterad brottslighet ger en skakande bild av Sverige. Våld, tvång och hot är vardag för många i vårt land och problemen växer. Det måste bli ett stopp på hedersförtryckets negativa spiral.

Aftonbladets granskning visar den skakande verklighet som många flickor och kvinnor, men också pojkar, lever i. Där dödshot kan komma från dina familjemedlemmar enbart för att du burit långbyxor eller visat lite hud. Där tvångsgifte finns som ett konstant hot, ett hot som realiseras av dina egna föräldrar. Där misshandel och mobbning utförs mot dig av dem i din omgivning och präglar dagarna och nätterna, vecka ut och vecka in, år ut och in. Det är nästan outhärdligt att läsa om.

2006 gjorde Stockholms universitet en undersökning som visade att så många som 100 000 individer, i huvudsak flickor och kvinnor men även pojkar och män, lever under hedersförtryck. Ett förtryck som går ut på att kontrollera en människas hela personlighet och liv och som ofta har ingredienser av fysiskt våld.

Ungdomsstyrelsen uppskattade från en enkätundervisning 2009 att 70 000 individer i Sverige lever under hedersförtryck. Den senaste siffran är från 2014: I den statliga utredning som förre länspolismästaren Carin Götblad ansvarade för pekar man på att det kan röra sig om 100 000 personer.

I dag, 2017, menar forskare från Stockholms universitet att det kan handla om 240 000 människor som är drabbade. Mörkertalet är dessutom enormt.

Hedersförtryck kan leda till döden, men i Sverige har vi inte ens specifika brottsrubriceringar för hedersrelaterad misshandel eller för mord i hederns namn.

För mig som förtroendevald politiker har det länge stått klart att hedersförtryck är ett omfattande, oerhört allvarligt och växande samhällsproblem.

Det är med stark oro jag ser hur förtrycket ökar. Men, den oron behöver vändas till ännu mer handlingskraft för att få stopp på de personer samt de normer och värderingar som kränker de mänskliga fri- och rättigheterna.

För Moderaterna i Stockholms stad har kampen mot hedersförtrycket stått högt upp på agendan. 2012 drev vi på och såg till så att Origo, ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, kunde bli verklighet. Jag har arbetat för att offren ska garanteras skyddat boende, för samhällsutbildning mot hedersförtryck, inte minst för nyanlända.

Men nu behövs ännu fler och ännu kraftfullare åtgärder:

1. För det första måste kommuner kartlägga förtrycket regelbundet så att omfattningen blir tydlig

2. För det andra måste det till informationsinsatser i skolorna, särskilt inför sommarloven, om flickor och pojkars skyldigheter och rättigheter och vart unga kan vända sig om de riskerar att bli bortgifta under sommaren. Barnen ska också kunna omhändertas om de befinner sig i riskzon att bli utsatta.

3. För det tredje måste det till poliser som är specialiserade på hedersrelaterat våld och förtryck och som kan arbeta nationellt samt gentemot andra länder med att kartlägga brott och hot mot enskilda.

4. Till sist, för det fjärde, nationella jourer med upptag från hela landet bör etableras med statligt stöd och med förstärkt skydd och säkerhet. Även personalen som arbetar på jourerna bör garanteras det skydd och det stöd de behöver.

Ingen människa i Sverige ska leva under dessa förtryckande former. Mörkertalet måste synliggöras och moralpoliserna motarbetas.

Vi ska ta strid för alla dem som i dag lever i skuggan av det liv som de skulle kunna leva och aldrig låta arbetet stanna upp eller förpassas till enskilda eldsjälar.

Heder är inte förtryck, det är att bekämpa detsamma.


Anna König Jerlmyr, gruppledare och oppositionsborgarråd i Stockholms stad (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE