Marknadshyra skulle stå hyresgäster dyrt

Debattörerna: Kraftiga hyreshöjningar i stora delar av landet

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi befarar arr regeringens utredning om fri hyressättning i nyproduktion är första steget på vägen mot marknadshyror för alla hyresgäster. Vår nya undersökning visar att det skulle leda till kraftiga hyreshöjningar runt om i landet, skriver Marie Linder och Erik Elmgren.
Foto: TT
Vi befarar arr regeringens utredning om fri hyressättning i nyproduktion är första steget på vägen mot marknadshyror för alla hyresgäster. Vår nya undersökning visar att det skulle leda till kraftiga hyreshöjningar runt om i landet, skriver Marie Linder och Erik Elmgren.

DEBATT

DEBATT. Den 31 maj kommer betänkandet om fri hyressättning i nyproduktion, en utredning som är ett resultat av Januariavtalet, och som fått i uppdrag att skissa på en framtida hyressättning utan kollektiva förhandlingar.

Hyresgästföreningen befarar att detta är första steget på vägen mot marknadshyror i hela beståndet och att dörren på sikt öppnas för marknadshyror för alla hyresgäster.

Det skulle medföra ett system där hyresvärden ensidigt bestämmer hyrorna med högre hyror, minskat konsumtionsutrymme och ökad otrygghet som följd. Det finns redan planer på hur det nya systemet med marknadshyror ska utvecklas till att omfatta hela hyresmarknaden, bland annat presenterat i en riksdagsmotion från Moderaterna.

Om ett system med fri hyressättning, eller marknadshyror, sätts in på bostadsmarknaden kommer det att innebära stora konsekvenser för samhällsutvecklingen i allmänhet, och för landets hyresgäster i synnerhet. Det visar nya rapporter som konsultföretaget Ramboll har tagit fram på uppdrag av Hyresgästföreningen.
Hyresgäster kan få räkna med hyreshöjningar upp till femtio procent och som konsekvens behöva lägga upp till fjorton procent mer än av sin disponibla inkomst på hyran.

Ramboll har haft i uppdrag att beräkna vad de marknadsmässiga hyresnivåerna skulle bli i ett scenario med fri hyressättning, eller marknadshyra, på bostadsmarknaden och hur det skulle påverka hushållens konsumtionsutrymme.

Resultaten visar att marknadshyror skulle leda till kraftiga hyreshöjningar i samtliga undersökta kommuner, med ett fåtal undantag.

De högsta hyreshöjningarna skulle ske i Stockholm och Göteborg, som båda har stadsdelar där hyran skulle höjas med över 50 procent. Men även i Luleå skulle marknadshyror medföra en hyreshöjning på 43 procent för en genomsnittslägenhet på två rum och kök, 34 procent i Uppsala, och 31 procent i Linköping.

Hyresgästerna skulle därtill behöva lägga mellan fem och fjorton procent mer av sin disponibla inkomst på hyran. Hyresgäster lägger redan i dag i genomsnitt 28 procent av sin disponibla inkomst på hyran.

I Sverige har vi valt att ge hyresgästerna ett starkt besittningsskydd, för att de inte ska vara utelämnade till hyresvärdens godtycke. Ska hyresrätten vara en trygg och långsiktig boendeform med bra boendestandard, måste det finnas spärr mot oskäliga hyresökningar.

Ett system med marknadshyror urholkar detta. Det blir ett systemskifte med allvarliga konsekvenser för en bostadsmarknad präglad av alarmerande bostadsbrist, renovräkningar och en samhällsutveckling med rekordhög arbetslöshet i kölvattnet av pandemin.

Marknadshyror kommer leda till att:

• Hyresgäster kommer att få betala mer i hyra för sin bostad. Marknadshyror kommer att leda till ökade hyresökningar med upp till femtio procent, beroende på var du bor.
• Hyresgäster kommer per automatik att behöva lägga ännu mer av sin disponibla inkomst på just hyran. Det leder till att hyreshushållen får ett mindre
konsumtionsutrymme vilket minskar vår ekonomiska frihet, och ger konsekvenser på samhällsekonomin i stort.
• Hyresgästinflytandet kommer att minska. Det gäller både inflytandet över vad som är en rimlig hyra och inflytandet över boendet. Om hyresvärden ensidigt kan höja hyran så att du som hyresgäst inte har råd att bo kvar, spelar det mindre roll vad du i övrigt har för rättigheter att kräva åtgärder och underhåll.

Det är politiker i riksdagen som kommer att behöva ta ställning till ett eventuellt förslag på marknadshyror. Men, det är viktigt att komma ihåg att politiska förslag innebär faktiska konsekvenser för landets invånare.


Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen
Erik Elmgren, förbundschef på Hyresgästföreningen


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE