Debatt

Våga ta debatten med mig, Morgan Johansson

Maria Malmer Stenergard (M): Det här är frågorna jag hade ställt

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det mesta talar för att S aldrig var intresserade av en uppgörelse – utan att man hela tiden planerat att välja makten och MP före en åtstramning, skriver Maria Malmer Stenergard (M).

Foto: TT, Fredrik Wennerlund

DEBATT

DEBATT. Migrationskommitténs slutsatser måste spegla den tydliga majoritet som finns i riksdagen och i opinionen för en kraftigt minskad invandring och en stram, målstyrd invandringspolitik. Det var under dessa förutsättningar vi förhandlade med Socialdemokraterna (S) för att hitta en överenskommelse som håller över tid och regeringsskiften. Vi hade hoppats att Socialdemokraterna skulle stå upp för den stramare invandringspolitik de själva ivrigt kommunicerat – så sent som i januari.

När frågan blev verkligt skarp valde S regeringsmakten framför en stram invandringspolitik. Miljöpartiets lättnader fick gå före moderata åtstramningar. Någon förklaring kring deras vägval har vi inte heller fått. När jag och migrationsminister Morgan Johansson möttes i SVT:s Morgonstudion vägrade han ta debatten (7/7) .

Och dagen före hade S vägrat möta mig i Aktuellt. Morgan Johanssons förklaring – att han utlovats en debatt mot Ulf Kristersson – är en efterhandskonstruktion. Ulf Kristersson var aldrig aktuell för Morgonstudion.

Morgan Johanssons debattvägran följer tyvärr ett socialdemokratiskt mönster. Som Lena Mellin påpekat så är det ett demokratiskt problem när ett regeringsparti undviker att debattera sin politik. Det gäller inte minst invandringspolitiken.

Stefan Löfven har upprepat att S vill minska invandringen till Sverige. I regeringsställning har han dock gett MP rätten att diktera villkoren. Generösare anhöriginvandring, en orimlig gymnasielag och ett dåligt fungerande återvändandearbete är bara några exempel.

Det var därför positivt när S under förhandlingarna med oss öppnade upp för att införa ett volymmål för asylinvandring. När vi räknade på deras förslag visade det sig dock att antalet asylansökningar med deras volymmål skulle uppgå till 21 300 – vilket alltså skulle innebära en ökad invandring jämfört med Migrationsverkets prognos om 21 000.

Varför S lade fram detta förslag och därefter tackade nej till Moderaternas kompromissförslag vet vi inte. Det mesta talar för att S aldrig var intresserade av en uppgörelse – utan att man hela tiden planerat att välja makten och MP före en åtstramning. Det här är frågor jag hade ställt till Morgan Johansson om han hade vågat ta debatten mot mig.

Sverige står mitt i en omfattande integrationskris. Var femte utrikes född är arbetslös. Var tredje utrikes född elev saknar gymnasiebehörighet. Trångboddheten, hedersförtrycket och hopplösheten breder ut sig i Sveriges utanförskapsområden. I det rödgröna Sverige riskerar en ny utrikes född underklass att permanentas.

För att vända denna utveckling måste invandringen minska, och ligga på en nivå som Sverige klarar av att integrera. Sverige har, trots den tillfälliga lagen, det sjätte största asylmottagandet i EU, sett både till antal och andel. För att minska invandringen krävs därför ytterligare åtstramningar.

Ett volymmål på nordiska nivåer skulle innebära ett kraftfullt styrmedel för politiken att dels vidta de åtgärder som krävs för att minska invandringen, och dels synliggöra behovet av ytterligare åtgärder om volymmålet riskerar att överskridas.

Strikt familjeåterförening med försörjningskrav, ett väl fungerande återvändande och krav på att man måste arbeta för att få full tillgång till välfärdssystemen är åtgärder som måste komma på plats om invandringspolitiken ska vara långsiktigt hållbar. Socialdemokraterna sa nej till det.

Migrationskommitténs arbete ska snart vara klart – och nästa år löper den så kallade tillfälliga lagen med vissa åtstramningar ut. Det är knappt om tid. Men S har fortfarande möjligheten att välja Sveriges bästa före Mp. Eller i vart fall stå för sina val.

Det är en debatt som jag är redo att ta med Morgan Johansson på en tid, och en plats som passar honom. Vågar Morgan Johansson?


Maria Malmer Stenergard, migrationspolitisk talesperson, ordförande i Socialförsäkringsutskottet (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Maria Malmer Stenergard

LÄS VIDARE

DEBATT Stram invandring i EU viktigare än någonsin

ÄMNEN I ARTIKELN

Maria Malmer Stenergard

Morgan Johansson

Invandringspolitik

Migrationspolitik

Migration

Integration

Integrationspolitik