Studie: Då kan barn bli våldsamma som vuxna

Mycket av hur vi är som personer formas redan i barndomen. Även hur lätt vi tar till våld.

Ny studie: Beteenden hos barn som kan förutspå aggressiva tendenser i vuxen ålder
Tecken att vara uppmärksam på hos barn
Experten: Det kan du som förälder göra

MER OM FAMILY