Gravid

presenteras av

43 frågor och svar om graviditet och covid-19

Coronaviruset före, under och efter graviditeten

Uppdaterad 2021-03-30 | Publicerad 2021-03-29

När kan gravida få besked om vaccin? Testas partnern på förlossningen? Hur ska man tänka när barnet är nyfött? Förlossningschefen har svarat på läsarnas funderingar.

Karin Pettersson.

Karin Pettersson, överläkare och sektionschef för förlossningen på Karolinska universitetssjukhuset, svarade på läsarnas frågor om graviditet och corona i en chatt. Här har vi samlat några av frågorna.

Många undrar om vaccin åt gravida.

Graviditet och coronavaccin

Är det säkert att vaccinera sig som gravid?

Karin: Det finns inga stora säkerhetsstudier gjorda ännu men utifrån djurstudier och de gravida som blivit vaccinerade finns inget som talar för att det skulle innebära risk för mor och/eller barn. I flera andra länder rekommenderar man gravida att vaccinera sig.

Bör man vaccinera sig som gravid?

Karin: Hittills har vi ingen generell rekommendation angående vaccin till alla gravida. Man får göra en individuell bedömning utifrån riskfaktorer, risk för smitta med mera.

Ska man vänta med att bli gravid tills man tagit vaccinet?

Karin: Det beror på många saker, bland annat din ålder men känner du att du kan vänta så skulle det nog inte vara någon dum idé.

Kommer det finnas vaccin för gravida inom en snar framtid? Är det inte en rimlighet att anhöriga vaccineras annars som bor med gravida före alla andra i fas fyra?

Karin: Jag skulle tro att myndigheterna kommer ut med råd angående vaccin till gravida relativt snart. Att vaccinera anhöriga är i nuläget inte aktuellt.

Vad tror du om prognos för besked om när gravida kan vaccinera sig?

Karin: Jag hoppas på april eller maj.

Vad är anledningen till att vaccin inte rekommenderats till gravida? Är det något i vaccinen som kan vara skadligt?

Karin: Inget talar för att de vacciner som är godkända skulle påverka mor eller foster negativt men några stora säkerhetsstudier är ännu inte klara.

Hur snabbt efter förlossning kan man vaccinera sig?

Karin: Direkt.

Vad gäller kring vaccin och amning?

Karin: Amning är inget hinder, du kan bli vaccinerad.

Finns det tankar på när det kan komma att godkännas att vi vaccinerar gravida även här i Sverige? Varför gör man det i många andra länder och inte här? De måste ju också tycka att det finns för få studier?

Karin: I de länder som rekommenderar vaccin till gravida har man bedömt att nyttan överväger eventuella risker. Vi får se vad våra myndigheter bedömer.

Jag är i riskgrupp och är eventuellt gravid. Ska jag bli vaccinerad då jag är i risk för svår sjukdom?

Karin: Du bör ta upp det med din ansvariga läkare. Det finns ju möjlighet att ordinera vaccin, däremot kommer du i nuläget inte automatiskt i en annan prioriteringsgrupp.

Om gravida blir rekommenderad vaccin, hur lång tid tar det innan fullt skydd uppstår så man kan gå tillbaka till jobbet?

Karin:  Det är samma tidsintervall som för de som inte är gravida och skiljer sig ju något åt mellan vaccinerna.

Varför vaccineras inte partners till gravida? Gravida är riskgrupp och många partners har utsatta jobb då spelar det ingen roll hur den gravida isolerar sig och är försiktig.

Karin: Ja det kanske man kan tycka men man har prioriterat anhöriga till andra riskgrupper som har mycket högre risk för allvarlig sjukdom än gravida.

Ska man avvakta bli gravid tills efter vaccinet och hur länge efter kan man bli gravid? En del vaccin rekommenderar de tre månader efter.

Karin: Du kan bli gravid direkt efter du tagit vaccinet.

Jag är vaccinerad med Astra zenecas vaccin och ska börja försöka skaffa barn till sommaren. Hur mycket vet man om vaccinet kan påverka fertiliteten? Har det gjort studier på detta?

Karin: Inget talar för att vaccinet påverkar fertiliteten.

Gravida är en riskgrupp.

Risker med graviditet och corona

På vilket sätt ses man som riskgrupp som gravid? Finns risk för missfall? Ses man vara i riskgruppen under hela graviditeten eller endast i slutet innan födsel?

Karin: Det finns inga studier som talar för ökad risk för missfall om mamman får covid tidigt i graviditeten. Riskerna gäller andra halvan av graviditeten.

Är i vecka 40. Hur allvarligt sjuk riskerar man att bli så här sent i graviditeten? Kan de behandla mig med mediciner utan att skada barnet om det blir allvarligt?

Karin: Risken för allvarlig sjukdom är jätteliten och vad du kan göra är att följa Folkhälsomyndighetens råd angående att minimera sociala kontakter med mera. Om man skulle behöva behandla dig för svår covid-19 använder vi mediciner som fostret tål.

Bör man vara extra, extra försiktig om man är gravid och har blodproppar i släkten?

Karin: Nej det kan man inte säga. Vi provtar ju vissa gravida med blodpropp hos unga släktingar för att utreda om det finns en ärftlig benägenhet. Utifrån covid-synpunkt bör du vidta samma försiktighetsåtgärder som andra.

Hur stor risk är det att man föder så tidigt som i vecka 25 på grund av covid?

Karin: Mycket liten för det är ju ovanligt att man föder så tidigt (någon promille) men den verkar var cirka 50 procent högre om man har covid-19.

Beror de tidiga födslarna på spontan förlossning eller har läkare satt igång förlossningen på grund av covidinfektionen då man sett barn som har fötts för tidigt?

Karin: Det beror både på spontana för tidiga förlossningar och situationer där läkarna har bedömt att barnet behöver födas.

Är 40 år, är det en extra risk att bli gravid nu när det är en pågående pandemi?

Karin: Din absoluta risk för svår sjukdom och för tidig födsel är liten men vi vet att högre ålder påverkar.

Angående sannolikheten att föda för tidigt. Är det bara om man har en aktuell covid-19 som man föder för tidigt eller kan det påverka även efteråt? Till exempel om man haft covid-19 tidigare i graviditeten men har blivit frisk, är det ändå en ökad sannolikhet?

Karin: Har du en genomgången covid i tidig graviditet så har du inte enl de studier som finns ngn ökad risk att föda för tidigt senare.

Varför går gränsen vid vecka 22? Finns det ökad risk för missfall om man smittas tidigare i graviditeten?

Karin: De sammanställningar som är gjorda visar inte på någon missfallsrisk i tidig graviditet.

Finns det en påvisad större risk att föda för tidigt om mamman är covid-smittad? Det vill säga har man sett ett samband och/eller finns statistisk som antyder det?

Karin: Om man jämför gravida med covid-19 med dem utan så har de med covid-19 en ökad risk att föda för tidigt.

Är risken lika stor för en gravid kvinna som redan haft covid-19?

Karin: Nej, då är sannolikt risken mycket mindre åtminstone en tid efter infektionen (6-9 månader?).

Jag har fått information från MVC att om man får covid ska man kontakta dem för eventuell förbyggande behandling. Vad är det för behandling? När är det aktuellt med behandling, vilka faktorer ska uppfyllas?

Karin: Graviditet i sig ökar risken för blodpropp och det gör covid-19 också. Sedan kan man ha en högre risk om man till exempel har annan sjukdom, högt BMI, är sängliggande med mera. Det är alltså för att vi ska ta ställning till blodproppsförebyggande behandling som vi vill att du kontaktar MVC/vården.

De sista fyra veckorna av graviditeten ska gravida försöka undvika smitta.

Innan förlossningen och corona

Bör man gå i total karantän fyra veckor innan förlossning, eller bör man göra det ännu tidigare med tanke på risk att föda för tidigt?

Karin: Vårt råd är att man bör göra allt för att undvika smitta sista fyra veckorna av graviditeten, tidigare om risken för att smittas är stor.

Jag jobbar i stor företag med många människor, som jag förstår gravida är i riskgrupp från vecka 20, ska jag i stället ansöka om graviditetspenning att inte riskera smitta mig på jobbet?

Karin: Du och din arbetsgivare måste göra en individuell riskbedömning.

Är gravid i vecka 27. Jag arbetar hemifrån men min sambo är förskolelärare. Jag är orolig att han ska ta med smitta hem. Har han rätt att vara hemma för att jag är i riskgrupp?

Karin: Nej det har han inte.

Varför ska man vara försiktig de sista fyra veckorna men inte innan? Bebisen räknas väl som fullgången från och med vecka 36?

Karin: Visst men detta är för att undvika att den gravida är sjuk när hon ska föda.

Måste man begränsa sina kontakter sista fyra veckorna om man har antikroppar eller kan man i det fallet gå till arbetet som vanligt?

Karin: Om du haft infektionen och har antikroppar borde du vara skyddad och kan alltså arbeta.

Testas alla partners för covid på förlossningen?

Förlossning och corona

Hur löser förlossningskliniker om partner kommer in med exempelvis snuva? Är det blankt nej att vara med på förlossning eller får partnern testas?

Karin: På de flesta kliniker får inte stödperson som är förkyld följa med oavsett covid eller annat skäl. De flesta kliniker provtar inte partner.

Testas alla kvinnor och partners automatiskt för covid när man kommer in på förlossningen?

Karin: Nej det skiljer sig över Sverige. Vissa sjukhus testar bara de med symtom, vissa bara alla kvinnor, vissa både kvinna och partner.

Om det visar sig att man har covid när man kommer in på förlossningen, vad händer då? Blir partnern hemskickad bums? Drar personalen på sig massa skyddsutrustning och fortsätter som planerat?

Karin: Om du har covid när du föder har vi något mer skyddsutrustning än vanligt men vi har ju alltid skyddsutrustning så det är ingen större skillnad. Om din partner är frisk får hen vara kvar.

Om min partner har förkylningssymptom, kan sjukhuset neka mig att ta med annan person till förlossningen? Jag har min mor och min syster som back-up.

Karin: Jag tror alla sjukhus låter annan frisk stödperson följa med om partnern är sjuk.

Nu är det ju pollensäsong vilket gör att många går runt och är lite snörvliga. Borde det inte erbjudas snabbtester för parters då när man kommer in till förlossningen?

Karin: Det görs på vissa sjukhus.

Hur blir det om jag är smittad av Corona och har fått värkar? Är i vecka 40.

Karin: Då tar vi hand om dig på förlossningen förstås och du kan samvårdas med ditt nyfödda barn.

Hur går förlossningen till om man har covid med hög feber?

Karin: Den går till som vanligt men är ju jobbigt för den födande kvinnan. Vi erbjuder extra vätska samt febernedsättande.

Hur ska man tänka efter förlossningen?

Efter förlossning och corona

Hur ska man tänka efter förlossningen, ska inga som inte vaccinerats få hålla i och träffa bebisen?

Karin: Nyfödda barn verkar inte bli särskilt sjuka av covid 19 men man bör ju alltid vara restriktiv med många sociala kontakter när barnet är nyfött, det finns ju andra infektioner.

Bör man vara extra försiktig även för att bli smittad tiden efter förlossning?

Karin: Nja. Då är risken för svår covid-19 mindre men det finns ju andra infektioner så Folkhälsomyndighetens råd gäller.

Får partner inte vara med på bb?

Karin: Det beror på vilket sjukhus du ska föda på.

De allra flesta nyfödda får inga symtom alls vid covid-19.

Nyfödda barn och corona

Hur allvarligt blir det för ett nyfött barn om hen blir smittad? Finns det statistik i Sverige?

Karin: Det finns mycket erfarenhet från Sverige och världen att de allra flesta nyfödda som smittas inte får allvarlig sjukdom och majoriteten får inga symtom alls.

Kan man amma om man föder när man är smittad?

Karin: Ja.

Jag hade covid under min graviditet. Jag blev igångsatt i vecka 37 på grund av låg tillväxtkurva. Kan corona ha en påverkan på att barnet inte har växt som den ska? Mina andra barn hade en normal tillväxt och är fullgångna.

Karin: Från vissa andra länder rapporterades det en viss ökad risk för tillväxthämning hos barnet om mamman hade covid men det ser vi inte i det svenska materialet


  Prenumerera på Familys nyhetsbrev

Aftonbladet Family har skapat ett nyhetsbrev med erbjudanden, veckans snackisar och bästa krönikor. Klicka här för att få del av detta kostnadsfritt varje tisdag!

LÄS VIDARE

MER OM FAMILY

Ny studie: Ingen ökad risk för barn som föds av coronasjuka mammor

Linda är gravid – vågar inte vaccinera sig mot covid-19

Läkemedelsverket: Säkert för gravida att vaccinera sig mot covid-19

Socialstyrelsen: Gör gravida från vecka 22 till riskgrupp

Barn föddes med covid-19 – smittades i magen

Studie slår fast: Säkert för gravida att ta vaccin mot covid-19

Filippa, 30, vaccinerades mot corona när hon var gravid: Hade inga tvivel

Då kan RS-vaccinet vara tillgängligt för gravida i Sverige

Kikhosta ökar i Danmark – svenska gravida uppmanas vaccinera sig

Få gravida vaccinerade: "Djupt bekymrade"

”Vill inte vara utan min partner en enda minut när jag ska föda”

Nya rådet till gravida: Ta vaccin mot kikhosta

Samuel är rädd att smitta sin höggravida sambo: Varför får partners ingen ersättning?

Ny studie: Covid-19 ökar inte risk för missfall

Folkhälsomyndigeten: Gravida kan få coronavaccin i fas 4

Överläkaren: Så vanligt är det att barn dör under förlossningen

Gravida Carolin, 31, blev svårt sjuk i covid-19: Var livrädd att jag skulle dö

Coronavaccinen effektiva för gravida – antikropparna förs vidare till barnet

Beskedet: Gravida får rätt till coronaersättning

Nu får partnern följa med till BB igen – i hela landet

Allt om havandeskapsförgiftning: Så många drabbas

Studie: Nyfödda får antikroppar – om mamman är vaccinerad

Ny svensk studie: Covid-19 kan orsaka skador på moderkakan

Gabriella, 35, blev allergisk mot sin egen hud – när hon var gravid