Gravid

presenteras av

Färre kvinnor föder barn i Sverige

Därför minskar barnafödandet

Publicerad 2022-08-13

Färre väljer att få barn.

En sådan här låg nivå på barnafödandet har man inte sett sedan slutet på 1990-talet.

Professorn Gunnar Andersson förklarar varför.

Gunnar Andersson, professor i demografi. Sociologiska institutionen, samt SUDA, vid Stockholms universitet.

Mellan januari och april i år föddes det 35 467 barn i Sverige, det är 2 483 färre barn än motsvarande period 2021. År 2021 föddes 1,69 barn per kvinna, nu ligger motsvarande siffra på 1,57. Det visar siffror från SCB, något även SVT rapporterat om.

Gunnar Andersson, professor i demografi vid Stockholms universitet, är förvånad.

– Normalt så brukar fruktsamhetstalen utvecklas ganska långsamt under tiden, men att det hoppar till så här plötsligt är vi inte vana med.

Senast barnafödandet låg på ungefär samma låga nivå var i slutet av 1990-talet, då föddes 1,5 barn per kvinna.

Barnafödandet gick ned nio månader efter vaccinering

Långsiktigt, på en tioårsperiod, har barnafödandet minskat. Inte bara i Sverige, även globalt föds färre barn. En förklaring är osäkerhetsfaktorer i samhället.

Att det föddes färre barn i våras än året innan, kan ha att göra med pandemin.

– Under pandemin så föddes fler sitt andra och tredje barn än tidigare. Det var inte lockdown, men man hade perioder där folk jobbade hemma. De som hade planer på att skaffa ett till barn var lite snabbare än planerat.

– Men sedan när vaccineringen drog igång så upphörde den effekten. Precis nio månader efter vaccineringen drog igång så gick även barnafödandet ner. Folk tänkte att nu är pandemin över och att man kunde återgå till sitt vanliga liv.

Går det att säga om trenden kommer att hålla i sig?

– Det är lite knepigt. Den här långa bakomliggande trenden som har varit under en tioårsperiod finns ju kvar. Sedan är frågan om när det kommer att vända igen och folk kommer få tillbaka framtidstron.

FAKTA: Fruktsamhetstal

Fruktsamhetstalet är ett mått som anger det antal barn en kvinna skulle få i genomsnitt under sin livstid om fruktsamheten, benägenheten i olika åldrar att få barn, förblev densamma som under året beräkningen görs.

Källa: SCB

LÄS VIDARE

Följ ämnen i artikeln