Föräldratypen som kan öka risken för psykisk ohälsa

Allt fler unga i Sverige mår psykiskt dåligt. Exakt varför vet man inte. Men forskning visar tydligt att en föräldrastil är allra mest gynnsam för barns psykiska hälsa och välmående på sikt.

Psykologen: Så här bör du inte uppfostra ditt barn
Tre uppfostringsstilar
Den är mest gynnsam, visar forskning.