Gravid

presenteras av

Så vanligt är det att barn dör under förlossningen

”Ett akut tillstånd som också kan leda till att barnet dör”

Varför kan ett barn dö innan eller under förlossningen? När handlar det om en vårdmiss? Och hur många drabbar det? Överläkaren Karin Pettersson reder ut.

Karin Pettersson, överläkare och sektionschef för förlossningsvården på Karolinska sjukhuset. Hon har tagit del av Sonias berättelse men kommenterar inte det enskilda fallet. Det hon kan säga är att det inte förkommer några omröstningar om hur de ska handlägga extrema komplikationer.

– Däremot sitter vi tillsammans och tittar på hela bilden för att komma fram till ett så klokt beslut som möjligt. Jag vet inte hur det gick till i det enskilda fallet men efter så pratar vi med patienten och beskskriver vad vi tänker, hur läget ser ut, vad vi planerar för vårdinsats och varför.

Hur mycket brukar kvinnan involveras i besluten vårdpersonalen tar under förlossningen?

Enligt Karin Pettersson så brukar kvinnan involveras i beslut om förlossningen inte fortskrider som den ska, exempelvis om man ska ge värkstimulerande dropp eller om man vill avbryta en igångsättning för att göra kejsarsnitt i stället. Men ibland är det bråttom och det finns inte tid för diskussioner, vilket de flesta brukar förstå enligt Karin. Dock finns det gånger där patienten känner att beslutet tagits över huvudet på dem.

– Vi får inte blunda för det, varje gång får tänka på hur kan vi bli bättre.

Hur stor är risken att förlora sitt barn om man drabbas av havandeskapsförgiftning?

– I Sverige är det cirka fem-sex procent av gravida kvinnor som drabbas av havandeskapsförgiftning. Och varje år är det ungefär 20 barn som dör till följd av det.

Det är främst i de tidiga graviditetsveckorna som havandeskapsförgiftning kan ge allvarliga komplikationer som kan leda till att barnet dör. Komplikationerna kan innebära att moderkakan är så pass drabbad att barnet inte får näring, eller att barnet får syrebrist.

– En allvarlig komplikation är att moderkakan lossnar från livmoderväggen, det är ett akut tillstånd som också kan leda till att barnet dör.

Hur vanligt är det att ett barn dör i samband med förlossningen?

– Om man ser till Socialstyrelsens och vårt eget material är det cirka 0,02 procent av barnen som föds under andra halvan av graviditeten, som dör under själva förlossningen varje år i Sverige. Vilket motsvarar 32 fall.

Hur vanligt är det att ett barn dör i magen? När i graviditeten brukar det ske?

– Cirka 360–400 barn dör före förlossningen varje år, men då pratar vi om barn som dör från vecka 22. Det kan hända under hela graviditeten men de vanligaste perioden är mellan vecka 22–24 och sedan från vecka 37 och framåt.

Att ett barn dör innan eller under förlossningen beror på olika orsaker.

– De vanligaste orsakerna är att det är en infektion hos mamman som drabbat moderkakan och barnet eller att moderkakan fungerar dåligt på grund av exempelvis havandeskapsförgiftning. Sen kan det vara så att vi har ultraljudskontroller som inte visat något fel men att barnet ändå dör under eller innan förlossningen på grund av kromosomfel. En annan orsak är att moderkakan lossnat från väggen.

Karin Pettersson, överläkare
Karin Pettersson, överläkare

Går det att säga hur ofta en vårdmiss ett barn dör innan eller under förlossningen?

– Det finns ingen sammanställd data på det, så det är svårt att säga en viss procent på när vården har brustit. Men att det förekommer är det ingen tvekan om. När ett barn dör under pågående vård på sjukhus så gör vi alltid en genomgång av fallet. Det behöver inte alltid bli en Lex Maria-anmälan men som ansvariga chefer så tittar man igenom ett sådant fall. Men hur noggrant vi än utreder så kan vi ibland inte förklara vad som har hänt.

Enligt Karin Pettersson finns det vetenskapligt bevisat att det är lättare att gå vidare, även om det är smärtsamt, om de drabbade får veta orsaken varför ens barn har dött.

– Det har jag stor respekt inför. Har vi en förklaring till varför barnet har dött kan det hjälpa oss att planera inför nästa förlossning, annars är det svårare. Vi gör hur som flera kontroller vid nästa graviditet för att föräldrarna ska känna sig lugna.

Det finns exempel på kvinnor som vittnar om hur de förlorat sitt barn för att de nekats kejsarsnitt, trots att de vädjat under förlossningen. De har helt enkelt inte känt att någon lyssnat på dem. Vad tycker sjukvården om att vissa har den upplevelsen? Finns det skäl till varför man inte ger kejsarsnitt fast någon vädjar?

– Det är otroligt tråkigt och beklagligt om en kvinna vädjar om kejsarsnitt under pågående förlossning och känner att man inte blir lyssnad på och så slutar det med att barnet dör. Det är klart att man kan tänka att ”hade de bara lyssnat så hade jag haft ett levande barn som hade varit friskt”. En del av kvinnorna kan ha rätt i det.

– När vi för diskussioner kring hur någon ska föda försöker vi ta in olika aspekter. Det finns fall där vi säger att det är fel med kejsarsnitt, exempelvis om det är en pågående förlossning och det skulle innebära risk för kvinnan eller barnet om vi skulle byta förlossningssätt. Jag skulle önska att man i varje enskilt fall hade samtal hur vi tänker kring en förlossning och varför vi väljer vissa åtgärder.


  Prenumerera på Familys nyhetsbrev

Aftonbladet Family har skapat ett nyhetsbrev med erbjudanden, veckans snackisar och bästa krönikor. Klicka här för att få del av detta kostnadsfritt varje tisdag!

Publisert:

LÄS VIDARE

Prenumerera på Familys nyhetsbrev

Krönikor, läsarhistorier och experternas tips relaterade till föräldraskap och barn.