Gravid

presenteras av

Studie: Kejsarsnitt kan leda till ökad risk för övervikt i vuxen ålder

Svenska läkarna: ”Behöver bekräftas med fler studier”

Publicerad:
Uppdaterad:
Forskare har gjort en stor studie om kejsarsnitt .
Foto: iStockphoto
Forskare har gjort en stor studie om kejsarsnitt .

FAMILY

En ny stor studie visar det finns ett samband mellan kejsarsnitt och ökad risk för övervikt och diabetes typ 2 som vuxen.

Att födas via kejsarsnitt kan ge konsekvenser för hälsan på lång sikt. Det visar en ny stor studie som över 30 000 kvinnor från USA deltagit i, vilka fötts via kejsarsnitt.

Studien, som publicerades på vetenskapliga sajten JAMA Network Open, visar att kvinnorna som fötts via kejsarsnitt var 11 procent mer benägna att vara överviktiga och hade 46 procent högre risk att utveckla diabetes typ 2, i jämförelse med kvinnor som fötts vaginalt, skriver CNN.

Första gången man ser sambandet

I tidigare studier har man endast kollat på sambandet mellan kejsarsnitt och ökad risk för fetma hos barn. Detta är den första studien där man undersökt hur hälsoutfallet blir senare i livet, med deltagare födda mellan 1946 och 1964. Dessutom är det första gången som forskare sett ett samband mellan diabetes typ 2 och kejsarsnitt.

Än vet man lite om vilka biologiska faktorer som ligger bakom hur kejsarsnitt kan påverka barns hälsa, enligt studiens författare. Men det finns växande bevis som pekar mot att det finns skillnader hos barnets tarmbakterier.

Barn som föds via kejsarsnitt har en mindre varierad tarmflora än de som föds vaginalt, vilka får bakterier från sin mamma under födsel. Barn som fötts via kejsarsnitt får fler bakterier från miljön och har färre bakterier som visat sig skydda mot fetma, vilket framgår i studien.

Dock, vilket lyfts i studien, så har forskning endast visat att dessa skillnader i tarmfloran endast finns hos barn upp till sju års ålder. Om skillnaderna kvarstår hela livet är ännu okänt.

Foto: Handemandaci / iStockphoto

Behövs fler studier

För att undersöka sambandet mellan kejsarsnitt, övervikt och diabetes typ 2 har forskarna bland annat haft ett frågeformulär som grund, där deltagarnas mammor fått svara på frågor om graviditeten och om deras nu vuxna döttrar.

– Jag tror inte att det finns någon stark anledning att tro att det ser annorlunda ut hos män, säger Jorge Chavarro, en av forskarna bakom studien.

Resultatet av studien är oberoende av faktorer som ålder eller BMI för deltagarnas mödrar eller om de ammades. Även om studien är den största i sitt slag vill forskarna att man tolkar resultatet med försiktighet då mer forskning behövs, skriver CNN.

Svenska läkarna: Den faktiska riskökningen är liten

Så här säger Hanna Åmark, doktorand och biträdande överläkare, och Tove Wallström PhD, överläkare och medicinskt ledningsansvarig läkare förlossningen, om studien. De båda jobbar på Kvinnokliniken på Södersjukhuset.

Om man har ett planerat kejsarsnitt på grund av exempelvis rädsla, eller om man redan fött med kejsarsnitt – hur tycker du man ska förhålla sig till den här studien, och andra liknande?

– Det finns flera studier som visar en viss ökad risk för övervikt för personer som är födda med kejsarsnitt. Det finns även studier som har visat ökad risk för allergi och autoimmuna sjukdomar som till exempel glutenintolerans, även om resultaten har varierat i olika studier.  Inom förlossningsvården försöker vi minska antalet kejsarsnitt utan medicinsk indikation. Vi vet att risken för blödning i samband med förlossningen samt infektion och blodpropp efter förlossningen ökar om man har fött barn med kejsarsnitt jämfört med en vaginal förlossning. Det som kanske är mindre känt, är ökade risker på grund av kejsarsnitt på längre sikt. Det handlar främst om komplikationer i samband med en ny graviditet och förlossning. Risken för en bristning i livmodern under förlossningen ökar efter ett tidigare kejsarsnitt och risken för att moderkakan fäster ofördelaktigt med risk för stora blödningar eller att moderkakan delvis släpper för tidigt ökar markant.

– Studiens resultat med ökad risk för övervikt och typ två diabetes kan beaktas vid diskussion kring kejsarsnitt utan medicinsk indikation men övriga risker är av större betydelse för valet av förlossningssätt.

Foto: Privat
Tove Wallström.
Foto: Privat
Hanna Åmark.

Studien är stor, men går det att säga att det faktiskt är så här?

– Studien omfattar ett stort antal kvinnor men då kejsarsnittsfrekvensen var låg då jämfört med dagens siffror är antalet personer som är födda med kejsarsnitt ändå förhållandevis få. Resultaten avseende ökad risk för diabetes typ två behöver bekräftas med ytterligare studier innan slutsatser kan dras.

– Det finns redan flera studier som visar ökad risk för övervikt för personer som är födda med kejsarsnitt jämfört med vaginal förlossning. Således är sannolikheten stor för att en viss ökad risk för övervikt för personer födda med kejsarsnitt jämfört med vaginal förlossning finns, men den faktiska riskökningen är liten.

Fakta: Så många gör kejsarsnitt

I USA, där studien gjorts, görs fler än 1,2 miljoner kejsarsnitt per år, – vilket gör det till det vanligaste kirurgiska ingreppet. Det motsvarar en tredjedel av födslarna. Globalt föds cirka en av fem spädbarn med kejsarsnitt, skriver CNN. I Sverige föds ungefär var sjätte barn med kejsarsnitt.

Källa: 1177


  Prenumerera på Familys nyhetsbrev

Aftonbladet Family har skapat ett nyhetsbrev med erbjudanden, veckans snackisar och bästa krönikor. Klicka här för att få del av detta kostnadsfritt varje tisdag!

Publicerad:

LÄS VIDARE

Prenumerera på Familys nyhetsbrev

Krönikor, läsarhistorier och experternas tips relaterade till föräldraskap och barn.

MER OM FAMILY