Så påverkas barns sociala liv av spel

Många föräldrar är oroliga för barnens spelande. Ny forskning visar sambandet mellan datorspelande och hur det påverkar barnens sociala kompetens.

Stora könsskillnader

En grupp har färre vänner