Ny svensk studie: Viagra kan förlänga livet för män  med kranskärlsjukdom

Män med kranskärlsjukdom, som får Viagra på grund av impotens, verkar leva längre. De löper även lägre risk för en ny hjärtinfarkt. Det visar en studie från Karolinska Institutet.

Professorn: Det är revolutionerande