Vanlig medicin ökar risken för demens

Vanliga magmediciner kan öka risken för alzheimer och andra kognitiva sjukdomar. Nu varnar forskare för långvarig användning av preparaten.

”Viktigt att undvika riskfaktorer”