Johanna, 41: Det är svårt att bli inkluderad

Johanna, 41, väljer att inte berätta för kollegorna om sin autism och add. Hon känner sig ofta utanför och bortvald på jobbet.

”Inget är så belastande som att ha svårt för sociala relationer”
Får bra feedback – men inga nya erbjudanden om jobb
”Jag hade inte valt bort min energi för att bli mer uppmärksam”