Enkla knepen som kan stoppa demens

Det går att förhindra demens. Med de här enkla livsstilsförändringarna kan 40 procent av all demenssjukdom förhindras eller skjutas upp visar ny forskning:

Sömnen Hjälpmedlen Vanorna Utbildning