Svensk studie: Det kan hjälpa sexmissbrukare

Enligt en svensk studie kan ett visst läkemedel fungera vid sexmissbruk. De svenska männen som deltog fick minskade problem under tiden studien pågick.

Josephine Savard, forskare: Påverkar belöningssystemet i hjärnan
Det är tecken på sexmissbruk
Så skiljer sig mäns och kvinnors beteende åt