Experten: Det finns risker med att berätta

Mer än hälften av alla svenskar med NPF-diagnoser väljer att inte vara öppna med det på sina arbetsplatser, enligt en undersökning. Och det finns för- och nackdelar med att berätta, säger experter.

15 råd: Till chefer, kollegor och dig som lever med en NPF-diagnos
Juristen: Det har du rätt till – enligt lagen
Så många utsättas för mobbning eller negativa attityder