Nyliberalismen kommer inte att rädda klimatet

Nya boken ”Half-earth socialism” bygger uppfriskande och provocerande visioner från vänster

En brandman bekämpar den stora skogsbranden i Kalifornien, 2018.

Kan man planera för en framtid som i sin grund är ovetbar? Vi måste i alla fall försöka, är svaret från författarna till den nya boken Half-earth socialism. Alternativet har vi prövat och det har inte lett till önskat resultat. Troy Vettese och Drew Pendergrass vill rädda den utopiska traditionen inom socialismen och samtidigt ge sig in i debatten om och hur vi kan planera framtiden.

Sedan miljöfrågornas genombrott i slutet av 1960-talet har kunskapen om samhällets och miljöns komplexitet bara ökat. I komplexa samhällen eller ekosystem råder det brist på överblick och ingen enskild aktör kan väga in alla relevanta faktorer.

En som försökte finna en lösning på detta problem var den nyliberala tänkaren Friedrich von Hayek. Hans idé var att endast marknaden kunde uppbåda sådan övergripande kunskap att den kunde styra vad som skulle produceras och vilken riktning samhällsutvecklingen skulle ta. Genom priset på det vi konsumerar skickar alla våra val signaler till den superplanerare som marknaden är.


Denna idé har varit stark inom miljöstyrningen under de senaste 30 åren, och dess företrädare fortsätter producera argument för dess förträfflighet. Från Marian Radetzkis Tillväxt och miljö (1990) till Timbros nya antologi Grön kapitalism (2022) kungörs att rikedom kommer att leda till mer miljövänliga samhällen. Genom handel och konsumtionsval kommer marknaden själv se till att skadliga ämnen byts ut, att ny miljövänlig teknik skapas. Bara vi fortsätter ungefär som vanligt men stärker äganderätten och brukar mer av jordens resurser kommer allting lösa sig. I en avslöjande mening skriver Ellen Gustafsson i Grön kapitalism: ”Om vi inte brukar skogen, hur ska den kunna växa och fånga upp koldioxid?”. Inget värde kan skapas utan människans entreprenörskap och naturens infogning i marknadens signalsystem.

Veganism, energikvoter och återförvildande kanske inte låter eftersträvansvärt för många

Tilltron till marknaden är ett sätt att förklara världen, som enligt Vettese och Pendergrass gjort det möjligt för nyliberaler att agera och leverera enkla svar på svåra frågor. Half-earth socialism går till frontalangrepp mot den här typen av spontan utveckling och marknadstilltro, både i sin politiska inriktning och i de föreslagna metoderna. I sitt försök att gå ett steg längre än Hayek menar författarna att jordens ekosystem helt enkelt är för komplext till och med för marknaden att greppa och att vi därför måste planera, även om planerna blir ofullständiga.


Att detta är nödvändigt följer av att författarna, till skillnad från många nyliberala tänkare (och många andra) erkänner att ekosystem har faktiska gränser och trösklar. De relativa förbättringar som ofta åberopas som bevis på att vi är på rätt väg blir därför oväsentliga. Med hjälp av planeringsteoretiker som Otto Neurath och försök att planera komplexa system i exempelvis Chile och Sovjet menar författarna att vi måste sluta förlita oss på priser som förmedlare av information. Vi befinner oss i ett nödläge och ”[i] ett nödläge förmedlar priser inte någon information alls.”

Ett planerat samhälle kommer dras med problem där efterfrågan inte alltid kan mötas direkt, men å andra sidan kommer det inte plågas av en enorm överproduktion av varor som sedan kasseras. Det centrala argumentet från författarna är att vi måste låta andra värden än monetära styra våra handlingar. Genom att ”återupprätta det mänskliga medvetandet som historisk kraft” erkänns möjligheten och kapaciteten att planera samtidigt som de historiska erfarenheterna visar de problem som följer med ett sådant system.


Nödläget eller krisen ska dock inte begränsa strävan mot ett bättre samhälle. I sann utopisk anda använder Vettese och Pendergrass dagens ekologiska kris och de olika sätt att planera komplexa system som introducerats för att skapa sin egen vision. Med hjälp av en återuppstånden William Guest från William Morris klassiska roman News from nowhere leds vi in i ett samhälle som styrs av planeringsorganet GosplanT (vilket den hugade kan prova på att styra i det medföljande spelet.)

För författarna är det just den politiska spekulationen och erkännandet av att vi måste göra val som är centralt. Innehållet och vilka val som görs kan skifta. Som politiskt projekt står Half-earth socialism därför i direkt konflikt med nyliberalismen. De skriver att ”[d]et tydligaste beviset på den emancipatoriska kraften i utopismen finns kanske i hur mycket nyliberalerna avskyr den”.

Half-earth socialism är ett uppfriskande och provocerande inlägg kring hur vi ska kunna hantera den ekologiska krisen och samtidigt skapa ett gott, rättvist och eftersträvansvärt samhälle. Veganism, energikvoter och återförvildande kanske inte låter eftersträvansvärt för många och boken har redan innan publicering fått kritik även från vänster, men med faktiskt existerande gränser för vad ekosystemen tål krävs val och en riktning.

Kristoffer Ekberg, filosofie doktor i historia, Chalmers.

LÄS VIDARE

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturchef Karin Petterson guidar till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.