Bara för skönhets skull

 CLAES WAHLIN om ett Lissabon utan fotboll Konstsamlingar tjänar nästan alltid något annat än konsten.

Drömmen om att bara vara

 Det är så vemodigt vackert. Tuija Lindströms fotografier (och på senare tid - filmer) är på något sätt otidstypiska.