Mejla

Atle Morseth Edvinsson

Samhället är riggat så att de fattiga dör

Att ta sig till jobbet ska inte vara en dödsfälla

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Nya rubriker om att det inte går att hålla avståndet i kollektivtrafiken är ett underbetyg till regionerna.
Foto: Amir Nabizadeh/TT
Nya rubriker om att det inte går att hålla avståndet i kollektivtrafiken är ett underbetyg till regionerna.

LEDARE

Om du är låginkomsttagare är risken fyra gånger så hög att dö i covid-19 jämfört med om du hade haft en hög inkomst. Så ser den krassa verkligheten ut.

I april rapporterades att Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta, förorter till Stockholm, hade ovanligt höga andelar smittade av corona. Då diskuterades trångboddhet och undermålig kommunikation på andra språk än svenska som möjliga orsaker.

Nu följs det upp av den dystra nyheten om att risken för att dö i covid-19 är olika stor beroende på hur mycket pengar man tjänar. Det framgår av en ny rapport från Region Stockholm.

Som att inte fattigdomen är ett tillräckligt tungt ok att bära är det som att samhället är riggat för att man ska ha sämre chanser mot viruset

I studien delades Stockholm in i 170 små enheter med ungefär 14 000 personer i varje område. Områdena kunde sedan jämföras utifrån dödstal fram till juli och tänkbara förklaringar till varför de var högre i vissa områden. Det visade sig att inkomstnivåerna är det tydligaste sambandet.

Om yrket på något sätt är avgörande går inte att säga eftersom en överväldigande majoritet av de som dött i covid-19 är i pensionsåldern.

Däremot går det att se att de som har jobb där det inte går att arbeta hemifrån löper en större risk för att slutenvårdas för covid-19. Den risken är dessutom något större för personer som jobbar med vård och omsorg.

Trängsel kan ligga bakom

Författarna till studien spekulerar i om det kan finnas en förklaring till resultaten i att personer med låg inkomst är mer exponerade för trängsel. Det här är alltså följden av att man inte kan sitta hemma och jobba utan måste bege sig ut i kollektivtrafiken varje dag.

Som att inte fattigdomen är ett tillräckligt tungt ok att bära är det som att samhället är riggat för att man ska ha sämre chanser mot viruset.

Tyvärr är det inte särskilt förvånande. Det är ingen nyhet att din medellivslängd är beroende av var på tunnelbanelinjen du bor. Personer med hög inkomst kan räkna med att leva många år längre än de som har tjänat minst.

Den nya studien är ett facit över det såg ut under pandemins första våg. När vi står inför en vinter med ännu mer smittspridning måste vi dra lärdomar av det. Det räcker inte med uppmaningar om att undvika trängsel.

Nya rubriker om att det inte går att hålla avståndet i kollektivtrafiken är ett underbetyg till regionerna. Att ta sig till jobbet ska inte vara en dödsfälla.


Låginkomsttagare löper en större risk för att dö i covid-19 jämfört med höginkomsttagare. Vad tycker du om det? Chatta med Atle Morseth Edvinsson från klockan 09:00. Det går bra att skriva inlägg redan nu.

Laddar Live Upplevelse

Av: Atle Morseth Edvinsson

Publicerad:

LÄS VIDARE

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.