Mejla

Jenny Wennberg

Rättigheter riskerar försvinna i krisen

Frågan om besöksförbud på LSS-boende är inte självklar

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Kommuner har infört besöksförbud på LSS-boenden, helt utan lagstöd.
Foto: Kallestad, Gorm / TT NYHETSBYRÅN
Kommuner har infört besöksförbud på LSS-boenden, helt utan lagstöd.

LEDARE

På LSS-boenden runt om i landet har Covid-19 spridit sig.

I bland annat Västsverige har besöksförbud därför införts i gruppbostäder för funktionsnedsatta rapporterar SVT.

Frågan är knappast enkel, men en sak är mycket enkel; något lagstöd för att införa besöksförbud på boendena finns inte.

Så när Sveriges kommuner och regioner skickade sin önskelista till regeringen om åtgärder fanns därför också frågan om möjlighet att införa besöksförbud på boendena med.

Frågan om det finns lagstöd eller inte för att införa besöksförbud i funktionsnedsattas bostäder kan förmodligen ses som en bisak av många, samt att det borde vara självklart att kunna införa förbud.

Syftet är ju gott; att förhindra smittspridning inom en grupp där många tillhör riskgrupp.

Men det är inte självklart. En kommun får inte fatta beslut utan lagstöd. Myndighetsutövning mot enskilda måste alltid kunna härledas till lagstiftning. Av det enkla skälet att det handlar om det offentligas maktutövning mot den enskilde.

När det offentliga utöver makt mot den enskilde utan lagstöd återstår bara godtycket.

Det är också därför lagstödet är så viktigt, därför att det handlar om vår rättssäkerhet, om förutsägbarhet, om funktionsnedsattas och allas våra rättigheter och också rätten att bestämma över sitt eget liv.

Tummar vi på ett område och låter rent godtycke ligga till grund för det offentliga maktutövandet, riskerar vi börja tumma även på andra områden.

Tittar vi på utvecklingen under senare år ifråga om funktionsnedsattas rättigheter är det inte heller särskilt svårt att förstå protesterna inom bland annat funktionsrättsorganisationen FUB som finns mot besöksförbuden på LSS-boenden.

De politiska signalerna har varit mycket tydliga under senare år och de har skapat en enorm oro; funktionsrätten är inte självklar i Sverige.

Under förra året fick 82 procent av de som sökte personlig assistans exempelvis avslag på sin ansökan.

Verkligheten har under senare år blivit allt tuffare för funktionsnedsatta och deras anhöriga och det är också i den verkligheten besluten om besöksförbud på LSS-boenden landar och blir till ytterligare ett hot.

I slutändan riskerar den kommunala välviljan tyvärr bara bli en klapp på huvudet och rättigheter som först sätts på undantag med hänvisning till coronakrisen, för att sedan helt försvinna.

För även om ett beslut utan lagstöd kommer med goda intentioner, är också vägen till helvetet kantad av just goda intentioner.

Publicerad:

LÄS VIDARE

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.