Skandia: Pensionsskulden kan höja skatten

Av: Stefan Hesserud Persson

Publicerad:
Framtida pensioner tynger välfärden.
Foto: Johnér
Framtida pensioner tynger välfärden.

Pension

Kommunernas kostnad för framtida pensioner uppgår till 235 miljarder kronor.
Nu varnar Skandia för skattehöjningar på sikt.
– Det här är ett stort välfärdsproblem, säger Greger Gustafson på Skandia.

Sveriges kommuner är skyldiga totalt 235 miljarder kronor i pension till nuvarande och före detta anställda. Skulden har visserligen sjunkit något sedan förra året, men innebär fortfarande en stor utmaning för kommunerna, enligt försäkringsbolaget Skandia.

”Fundera på välfärdsnivå”

Om inget görs kommer skatterna att behöva höjas, säger Greger Gustafson, affärsansvarig offentlig affär på Skandia.

– Det här är ett stort välfärdsproblem som fler kommuner behöver ta tag i. Många kommer att behöva höja skatten, eller fundera på vilken välfärdsnivå de vill kunna erbjuda sina invånare, säger han.

Den genomsnittliga skulden ligger på 23 500 kronor per person. Men skillnaderna mellan kommunerna är enorma. I Sjöbo ligger den på 600 kronor per person – i Pajala på 40 700 kronor.

– Den här frågan är än viktigare i kommuner med vikande befolkningsunderlag. Det innebär att allt färre invånare måste dela på den här bördan, säger Greger Gustafson.

Måste ha en plan

Det finns flera sätt att hantera skulden, från att fondera pengar till att amortera. Det viktiga är kommunerna har en finansiell plan för de kommande pensionsutbetalningarna, menar Greger Gustafson.

– I många kommuner är pensionsskulden dubbelt så stor som deras banklån. Den kan de redogöra för på kronan, och har en amorteringsplan som följer avskrivningarna. Men gällande pensionsskulden skulle många kommuner behöva en tydligare finansiell plan, säger han.

Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges kommuner och landsting, SKL, hävdar tvärtom att kommunerna har bra koll. Och att idag använda pengar för att minska pensionsskulden behöver inte vara den bästa lösningen.

SKL: Prioritera investeringar

– Jag kan tycka att det är relevant att kommuner med stora investeringsbehov prioriterar det istället. Pensionsskulden i relation till övriga framtida utgifter är ganska liten, säger hon.

Dessutom finns idag ett utjämningssystem som kompenserar kommuner som tappar invånare.

– Kompensationen motsvarar ungefär dubbelt så mycket som den högre kostnaden för pensionsskulden i dessa kommuner, säger Annika Wallenskog.

Publicerad:

LÄS VIDARE