Äldre allt mer utsatta för bedragare

Bedragarna ändrar taktik i takt med att bankernas säkerhetssystem blir mer avancerade. Bedragarna riktar in sig på äldre människor.

Tekniska detaljen som bedragarna riktar in sig på