Kjell Åke, 77, får 13 000 i pension: Jag klarar mig

Eda – bevis på att låg pension inte behöver innebära låg standard.

Kommunen med landets fattigaste pensionärer
”Siffrorna säger inte allt”