Varnar för skuldfällan: Inte fair play

Kunder luras in i skuldfällor när krediten ska betalas. Trixet är inte olagligt, men nu varnar Konsumentverket för fenomenet.

Kunder lockas in i skuldfällor när de ska betala krediten

Konsumentverket: Får inte vilseleda konsumenter

ÄMNEN I ARTIKELN