Rekordmånga skolkare förlorar studiebidraget

Publicerad:
Uppdaterad:
Rekordmånga gymnasieelever får studiebidraget indraget på grund av skolk.
Foto: Johnér Bildbyrå
Rekordmånga gymnasieelever får studiebidraget indraget på grund av skolk.

Skola & utbildning

Rekordmånga skolkare på gymnasiet får sitt studiebidrag indraget.

Hela 25 500 elever.

– Siffrorna har ökat under flera år, säger Magnus Berndtsson, kontorschef på CSN.

Andelen gymnasieelever som fick studiebidraget indraget på grund av skolk under läsåret 2016/2017 var fortsatt rekordhögt.

7,9 procent, alltså 25 500 elever, fick studiebidraget indraget. Det visar nya siffror från CSN. Siffran låg på samma nivå i fjol.

– Siffrorna har ökat under flera år och det här läsåret planar de ut. Men andelen elever som får studiebidraget indraget på grund av skolk är rekordhögt, säger Magnus Berndtsson, kontorschef på CSN.

Fler pojkar än flickor får studiebidraget indraget på grund av skolk.

Storstadslänen värst drabbade

Det är vanligare att elever på både yrkesförberedande program och friskolor får studiebidraget indraget, jämfört med högskoleförberedande program och kommunala skolor.

Värst är det i Stockholms och Skåne län. I Stockholms län fick över elva procent av eleverna studiebidraget indraget på grund av skolk.

Skåne län ligger kvar på över nio procent.

– Det är två storstadslän som har högst siffror. Det är län med väldigt stora elevgrupper, säger Magnus Berndtsson.

Han säger att det är viktigt att skolledarna pratar med de elever som visar på en aktiv frånvaro.

– Skolorna använder studiebidraget för att få eleverna att förstå kopplingen mellan ogiltig frånvaro och en inkomst.

Gotland, som tidigare har legat i topp, har lyckats halvera andelen gymnasieelever som får studiebidraget indraget på grund av skolk.

Drar in bidraget direkt

En orsak till de rekordhöga nivåerna i hela landet är att CSN för några år sedan ändrade sin praxis för hur skolorna ska rapportera in skolk.

Har en elev minst fyra timmars upprepad frånvaro under en månad ska skolan rapportera det till CSN, som sedan fattar beslut om studiebidraget ska dras in.

– Vi fattar ett beslut omgående om att stoppa utbetalningarna. Det gör vi för att elever inte ska få återkrav från Kronofogden, som de riskerar att inte kunna betala.

Andelen elever som hamnar hos Kronofogden för att de inte klarar att betala tillbaka har minskat betydligt.

Elva procent av de som får ett återkrav hamnar hos Kronofogden.

Samarbetar med Kronofogden

CSN samarbetar med Kronofogden och kontaktar elever som är i riskzonen. Förra året kontaktade de knappt 2 000 elever.

– Vi får inte kontakt med alla, men bland de elever som vi får kontakt med ser vi att det är en lägre andel som får återkrav från Kronofogden.

Som elev är det viktigt att kontakta CSN om du får problem med betalningarna.

– Då slipper det gå till Kronofogden. Vi har ganska stora möjligheter att hjälpa till.

Publicerad:

LÄS VIDARE