Lagarna som påverkar din privatekonomi 2022

De får störst skillnad: ”Flera hundra per månad”

Av: 

Mikaela Somnell

Privatekonomi

2022 införs en rad nya lagar som kan betyda mer i plånboken för skattebetalarna.

Vissa lättnader görs även för att minska de omdebatterade elpriserna – men inte tillräckligt, enligt sparekonomen Sharon Lavie.

– Faran är inte över. Det är konstigt att regeringen inte har gjort mer när det gäller elen.

De mest gynnsamma reformerna som träder i kraft 2022 rör pensionärerna och de som har aktivitetsersättning, säger Schibsteds sparekonom Sharon Lavie.

– De får den största skillnaden. För pensionärerna höjs tillexempel bostadskostnadstaket och konsumentstödet. Det är flera hundra per månad.

Även för barnfamiljer kan vissa nya lagar komma att betyda lite mer i plånboken varje månad.

– Underhållsstödet för ensamstående höjs tillexempel med 150 kronor. Det är inte jättemycket pengar men förhoppningsvis bidrar det lite.

”Borde gjorts mer”

En av 2021 års största privatekonomiska snackisar var den om elpriserna. För att sänka priserna för konsumenten kommer elnätet byggas ut så att vindkraftverk till havs ska kunna kopplas på. Men det hade kunnat gjorts mer, tycker Sharon Lavie.

– När det gäller elpriserna finns det dessvärre risk för att vi kommer att se enskilda toppar som vi har sett i november och december. Faran är inte över även om det finns vissa lättnader som ger lägre priser. Men om något fallerar och vi blir beroende av naturgas – då kommer det att bli väldigt dyrt igen.

Hon fortsätter:

– Det borde absolut gjorts mer. Man hade kunnat subventionera halva kostnaden om priserna stiger för mycket. Våra elproducenter tjänar multum just nu. Man kanske borde återbära det till folket genom lagstiftning. Det gör man tillexempel i Spanien. Det är konstigt att regeringen inte har gjort mer.

Dyrt med nedskräpning

Sharon Lavies personliga favoritpunkt på listan är dock att det snart kommer bli dyrt för de som skräpar ner Sveriges gator och torg.

– Man kan få 800 kronors böter om man tillexempel slänger ett kolapapper på marken. Nedskräpning är inte kul. Det känns i plånboken och kan förhoppningsvis bli en bra läxa.

Lista – här är lagarna som påverkar din ekonomi 2022

Pension

 • Bostadskostnadstaket i bostadstillägget höjs till 7 500 kronor per månad för den som är ogift och till 3 750 kronor för den som är gift. Dessutom höjs konsumtionsstödet med 200 kronor för den som är ogift och med 100 kronor för den som är gift.
  Gäller från 1 januari 2022

Sjukdom

 • Karensdag och krav på läkarintyg vid sjukdom återinförs för deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. Avdrag för karensdag vid sjukdom och krav på läkarintyg efter den sjunde dagen återinförs för ersättningar i form av aktivitetsstöd, etableringsersättning och utvecklingsersättning.
  Gäller från 1 december 2022

 • Inkomsttaket för sjukpenninggrundade inkomst höjs från åtta till tio gånger prisbasbeloppet. Det innebär att den högsta SGI blir 483 000 kr ( i jämförelse med 380 800 för 2021). De förmåner som berörs är förutom sjukpenning även rehabiliteringspenning, närståendepenning, smittbärarpenning samt ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön.
  Gäller från 1 januari 2022

 • Garantinivåerna för hel sjukersättning och hel aktivitetsersättning höjs med 0,25 prisbasbelopp. Garantinivån kommer motsvara 2,78 gånger prisbasbeloppet för hel sjukersättning från och med den månad då den försäkrade fyller 30 år. Det innebär att högsta garantinivån blir 134 274 kronor per år eller 11 190 kronor i månaden. En höjning med 1 154 kronor från 2021 års nivåer. För de som inte fyllt 30 höjs samtliga nivåer med 0,25 prisbasbelopp.
  Gäller från 1 januari 2022

 • Bostadskostnadstaket i bostadstillägget höjs till 7 500 kronor per månad för den som är ogift och till 3 750 kronor för den som är gift.
  Gäller från 1 januari 2022

Arbete

 • Arbetstagare som fått en cykel i förmån från sin arbetsgivare (gäller både vanliga cyklar och elcyklar) skattar endast för värdet som överstiger 3 000 kronor per beskattningsår.
  Gäller från 1 januari 2022
 • Antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen minskas nu tillfälligt från sex till två. Detta innebär att enskilda kan få arbetslöshetsersättning redan efter två arbetslösa
  dagar.
  Gäller från 1 januari 2022 till och med 1 januari 2023

 • Undantag från femårsregeln förlängs. De tillfälliga bestämmelser om att femårsregeln inte tillämpats för uppehåll i verksamheter som görs under 2020 och 2021 förlängs med ett år. Det innebär att femårsregeln inte heller ska tillämpas för uppehåll i näringsverksamhet som görs under 2022. Företagare får möjlighet att få arbetslöshetsersättning när verksamheten tidigare har varit vilande.
  Även den tillfälliga möjligheten för företagare att med bibehållen arbetslöshetsersättning vidta marknadsföringsåtgärder som endast syftar till att senare kunna återuppta verksamheten förlängs.
  Gäller fram till 1 januari 2023

ANNONS

Jämför elavtal när priserna rusar! Hitta det bästa för dig nu.

Extern länk från Compricer

Jämför nu!

Elpriserna

 • Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs. Elnätet ska byggas ut så att vindkraftverk till havs ska kunna kopplas på och på så sätt minska elproducenternas kostnader för att ansluta anläggningar för havsbaserad elproduktion till transmissionsnätet. Detta betyder att elen som produceras till havs kommer bli billigare för konsument.
  Gäller från 1 januari 2022

Familj

 • Bestämmelsen om indragning av underhållsstöd ändras. Barn i separerade familjer som inte får det underhållsbidrag de har rätt till från den förälder de inte bor tillsammans med, kan få underhållsstöd av Försäkringskassan. Nuvarande regel säger att stödet från Försäkringskassan dras in om föräldern som ska betala har skött sitt betalningsåtagande direkt till Försäkringskassan under sex månader.
  Tanken är att en förälder som sköter inbetalningarna till Försäkringskassan lika gärna kan betala direkt till barnet eller den föräldern barnet bor med. Den regeln ändras nu så att föräldern måste fullgöra sin betalningsskyldighet i minst tolvmånader innan underhållsstödet dras in.
  Gäller från 1 januari 2022
 • Underhållsstödet till barn som är sju till och med tio år höjs från och med augusti 2022 med 150 kronor till 1 823 kronor per månad. Det är samma belopp som lämnas i underhållsstöd till barn som är elva till och med 14 år.
  Gäller från 1 juli 2022

Skatter

 • Public service-avgiften sänks med en krona. Alla som har fyllt 18 år och har en beskattningsbar förvärvsinkomst betalar public service-avgift som är 1 procent av förvärvsinkomsten och som maximalt kan bli 1328 kronor per person och år under 2022. En sänkning med 1 krona från föregående år och hela 69 kronor i jämförelse med 2020.
  Anledningen till sänkningen är att intäkterna de senaste två åren varit högre än beräknat.
  Gäller från 1 januari 2022

Böter

 • Straffansvar införs för ringa nedskräpningsförseelse. Nu blir det straffbart med böter på 800 kronor att kasta bort en cigarettfimp, ett kolapapper, ett tuggummi eller liknande.
  Gäller från 1 januari 2022
Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Privatekonomi

Pension

Familj

Bostadstillägg

Sjukförsäkringen

Elpriser

Pensionärer