Höjda priserna slår hårt mot studenter: ”Jättetufft”

Ministern: Inga planer på att höja studiemedlet

Av: 

Rikard Rosell

Studielån

I spåren av den stigande inflationen skjuter priser på livsmedel och hushållsvaror i höjden.

Nu kommer larm om att den ekonomiska oron kan slå hårt mot hälsan och det psykiska välmåendet bland Sveriges studenter.

– Vi måste vända på varenda krona för att få det att gå ihop, säger studenten Rita Vikström.

Även om Riksbanken har tryckt på knappen för en höjning av styrräntan tyder inget på att den höga inflationen mattas av i närtid. I maj redovisade SCB siffror som visade att inflationen under april nådde en ny rekordnivå på 6,4 procent – den högsta på 30 år. Det innebär att prisuppgången på livsmedel, hushållsvaror och tjänster fortsätter och slår direkt mot svenskarnas plånbok.

Enligt SCB stack både kött och grönsaker ut bland varor där priserna ökade mest under april.

Precis som för många andra grupper så brottas högskole- och universitetsstudenter med hur bidrag och lån ska räcka när priserna fortsätter upp. Därför varnar Sveriges förenade studentkårer för en eskalerande ekonomisk oro, som riskerar att leda till omfattande konsekvenser för studenters hälsa.

Oskar M Wiik, vice ordförande Sveriges förenade studentkårer.

– Psykisk ohälsa blir ett allt mer utbrett problem bland studenter, och ekonomisk stress är en bidragande faktor. I en undersökning från CSN 2021 uppger en tredjedel av studenter att deras ekonomi har bidragit till deras hälsobesvär, säger Oskar M Wiik, vice ordförande SFS.

”Då hade jag aldrig börjat plugga”

En av de som upplever en allt större ekonomisk stress är Rita Vikström, 40, som studerar till sjuksköterska vid Karolinska Institutet i Stockholm.

– Om jag hade vetat hur jobbigt det skulle bli ekonomiskt, och att den här osäkerheten skulle komma, så hade jag aldrig börjat plugga. Det är så stressande att leva med att ekvationen inte går ihop, säger hon.

Hyran för den studentlägenhet som Rita bor i med sin sambo och dotter ligger på 9 300 kronor. Hennes inkomst, som består av studielån och bidrag landar i genomsnitt på 11 000 kronor per månad.

Hon uppger att de aldrig hade klarat sig om sambon inte hade arbetat under hennes studietid.

– Vi måste vända på varenda krona för att få det att gå ihop, det är jättetufft, säger Rita Vikström.

Studenter riskerar att drabbas hårt när kostnaderna i samhället ökar.

Enligt CSN är maxsumman som en student kan få i studielån och studiebidrag i standardform 11 765 kronor. För de studenter som arbetat tidigare eller har barn finns det möjlighet att söka ytterligare tilläggsbidrag om man uppfyller villkoren.

– En stor andel studenter betalar redan hälften av sin inkomst i hyra. Ökade priser innebär att studenter måste dra ner på andra kostnader som mat, säger Oskar M Wiik.

Oro för matkostnaderna

För Rita Vikström är det just osäkerheten om resterande pengar ska räcka till livsmedel och hushållsartiklar som familjen behöver, som seglat upp som ett eskalerande stressmoment.

– Det är framförallt priserna på mat som jag upplever bara blir dyrare och dyrare. Vi försöker att äta nyttigt och har dragit ner där det går, men det är en växande oro att priserna ska stiga ytterligare. Om utvecklingen skulle fortsätta som nu har jag svårt att se hur vi ska ha råd.

Sjuksköterskestudenten Rita Vikström upplever att den ekonomiska oron påverkar hennes hälsa negativt

Rita Vikström betonar att hennes och familjens situation inte på något sätt är exceptionellt svår. Hon säger att ekonomisk oro allt oftare kommer upp i samtal med andra studenter som slits mellan att lägga fullt fokus på studierna, och samtidigt arbeta för att klara ekonomin.

– Jag ser på något sätt ljuset i tunneln eftersom jag snart är färdig, men jag tycker så synd om de som är i början av sin utbildning. Det är tunga utbildningar som kräver mycket av oss som studerar. Trots det är det många som samtidigt måste jobba mer än vad de kanske mår bra, säger Rita Vikström.

Ministern: Inget höjt studiemedel nu

Enligt utbildningsminister Anna Ekström (S) finns det i nuläget inga planer på att höja studiemedlen.

– Sverige har ett av världens mest generösa och omfattande studiestödssystem. Vi höjde totalbeloppet inom studiemedlen 2018 genom en höjning av bidragsdelen med 300 kronor per månad. Regeringen gör bedömningen att studiemedlens totalbelopp är väl avvägt, men vi följer utvecklingen noga, säger Anna Ekström.

Under coronapandemin beslutade regeringen och riksdagen att slopa taket för hur mycket studenter får tjäna från arbete utan att riskera att studiestödet påverkas. Det ändras den 30 juni när den tillfälliga ändringen upphör. Då återgår det så kallade fribeloppets omfattning till en nivå som tillåter ungefär 15 timmars arbete i veckan.

Enligt regeringen finns inga planer på att förlänga lösningen.

– Slopandet av fribeloppet under pandemin är en tillfällig förändring vi gjort för att studenter ska kunna gå in och avlasta vården eller andra samhällsviktiga funktioner. Det är ett undantag i en extraordinär situation och vid halvårsskiftet återgår fribeloppet till den normala nivån. Jag vill poängtera att nivån är generös – studenter kan jobba nästan halvtid, till exempel som sjuksköterska, och samtidigt få fullt studiemedel, säger Anna Ekström.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) uppger att regeringens bedömning är att studiemedlens totalbelopp är väl avvägt.

Vill se förändrat studiemedelssystem

Inte heller Sveriges förenade studentkårer tror att en förlängning av det slopade taket skulle vara rätt väg att gå. I stället efterlyser man en större förändring av studiemedelssystemet.

– Vi tycker att heltidsstudenter ska kunna vara just studenter på heltid. Det finns ett tydligt samband mellan arbete vid sidan om studierna och längre tid till examen, vilket är en kostnad för både individen och samhället. Istället för att ge incitament att jobba mer än femton timmar i veckan borde vi reformera studiemedlet, säger Oskar M Wiik.

För Rita Vikström är siktet nu inställt på att avsluta utbildningen och snabbt komma ut i arbetslivet.

– Det har varit min dröm att bli sjuksköterska så länge som jag kan minnas. Det är hemskt att man ska behöva fundera på om det är värt det med den stress över pengar som kommer under utbildningen.

ANNONS

Hitta det bästa sparkontot och räntan för dig nu!

Extern länk från Compricer

Jämför nu!

Publisert:

LÄS VIDARE

Matpriset kan skena – här är varorna i fara

ÄMNEN I ARTIKELN

Studielån

Inflation

CSN, Centrala studiestödsnämnden