Arbetslösa kan få CSN-lån för körkort

Publicerad:
Uppdaterad:
Snart kan arbetslösa få hjälp att ta B-körkort tackvare studielån.
Foto: Johner
Snart kan arbetslösa få hjälp att ta B-körkort tackvare studielån.

CSN, Centrala studiestödsnämnden

Många jobb kräver körkort.

Nästa år kan arbetslösa därför få ta studielån.

Regeringens förslag är nu ute på remiss.

Enligt arbetsförmedlingen finns det 4 150 jobb just nu runt om i Sverige som söker folk. Haken är bara att samtliga av dom kräver att den sökande ska ha B-körkort.

Men har man inget körkort sedan tidigare så rimmar ofta kalkylen illa. Det är alldeles för dyrt som arbetslös att bekosta ett körkort av egna medel.

Därför föreslår nu regeringen att folk som är arbetslösa kan få studielån hos CSN för att ta körkort.

Oeniga om förslaget

Nyligen skickades förslaget ut på remiss, enligt DN. I remissen står det ingenting om något maxbelopp men Socialdemokraterna har sedan tidigare föreslagit 25 000 kronor.

Dock ska låntagarna följas upp för att kontrollera att de fullföljt sin körkortsutbildning.

Men remissinstanserna är oeniga. Trafikutbildarnas riksförbund uppger för DN att det är osäkert om det här upplägget kommer fungera:

– Det beror på om pengarna går till kunderna eller direkt till trafikskolorna, säger Fredrik Sjöstedt, ordförande.

Han menar att det ändå inte kommer alla till gagn och blir klasskillnader på körkort.

Sveriges Trafikskolors riksförbund däremot är som väntat positiv.

Kan ställas vissa krav

Mycket är fortsatt oklart i förslaget uppger DN. Bland annat är det inte spikat huruvida det kommer sättas någon åldersgräns på lånemöjligheten eller inte. I förslaget står det att ”det är sannolikt att den kommer att avgränsas till vissa åldersgränser”.

Sedan kan det vara så att endast långtidsarbetslösa får ta del av det här. Det står att låntagarna ska ha ”varit arbetslösa en viss tid”.

Det kan också vara så att man kommer ställa krav på en gymnasiexamen.

Om förslaget blir verklighet träder det i kraft först nästa höst, 1 september 2018.

Publicerad:

LÄS VIDARE