SEB: Svenska hushålls förmögenhet slår rekord

Publicerad:
Uppdaterad:
De svenska hushållens förmögenhet ökade till nya rekordnivåer under fjärde kvartalet 2016.
Foto: Thinkstock
De svenska hushållens förmögenhet ökade till nya rekordnivåer under fjärde kvartalet 2016.

Sparande

Svenskarnas samlade förmögenhet är rekordhög, enligt SEB:s sparbarometer.
Samtidigt har vi aldrig varit mer skuldsatta.
– När man slår ihop skulder och tillgångar så är vi ändå rekordrika, säger Jens Magnusson, privatekonom på SEB.

De svenska hushållens förmögenhet, både brutto och netto, ökade under förra årets fjärde kvartal till nya rekordnivåer. Nettoförmögenheten, som är efter skuldavdragen, är på svindlande 14 261 miljarder kronor. Sammanlagt sparade vi ihop 146 miljarder kronor netto bara under årets sista tre månader, visar SEB:s sparbarometer.

Ser man bara till tillgångarna är svenskarnas förmögen uppe på 18 000 miljarder kronor – fyra gånger så stort som Sveriges bruttonationalprodukt.

Samtidigt som vi är skuldsatta upp över öronen.

– Men när vi lägger ihop skulder och tillgångar så är vi rekordrika, säger Jens Magnusson, privatekonom på SEB.

”Flesta har höga marginaler”

Hushållens skulder ökade med hela 57 miljarder kronor till 3 745 miljarder kronor.

– I snitt mår hushållen ganska bra. Även om skulderna har stigit har tillgången stigit. De flesta har ganska höga marginaler. Framför allt de som äger sitt boende och som har gjort det under en längre tid. Sen finns det några som precis har köpt sin bostad, är belånade högt och har inte hunnit amortera eller få en värdetillväxt, säger Magnusson.

Att vår samlade förmögenhet ändå ökar till rekordnivåer beror i huvudsak på två orsaker. Aktiemarknaden har gått bra och därmed påverkat pensionsportföljer och fondsparande positivt. Även värdeutvecklingen på våra bostäder har fortsatt stiga.

– Det är framför allt starka börser som drivit upp tillgångarna. I sparbarometern inkluderar vi premiepension och tjänstepension. Nästan alla arbetande svenskar har exponering mot aktiemarknaden på något sätt. Men mest glädje har de som har en stor aktieportfölj.

Hälften har 100 000 kronor sparat

SEB:s sparbarometer visar dock bara den totala bilden över vårt samlade sparande. Den säger ingenting om hur skulderna eller tillgångarna fördelas mellan hushållen.

– Det här är ingen rapport som säger att det är frid och fröjd. Skulderna och tillgångarna är inte jämt fördelade. Det finns många som inte alls har upplevt det här och har låga inkomster och tillgångar. Sen är det inte så att de här värdena varar för evigt. Det här är en ögonblicksbild från fjärde kvartalet 2016.

SBAB gjorde nyligen en enkätundersökning med hjälp av Sifo som ger en inblick i hur mycket pengar som var och en har på sitt sparkonto. Mer än hälften har mer än 100 000 kronor på sitt sparkonto. Ungefär fyra procent har omkring en miljon kronor medan lika många har mindre än fem tusen.

– Det är bekymmersamt. Det finns en liten del som har svårt att klara av att få ihop det men den delen är mindre i dag än var den var för tio-tjugo år sedan, säger Tor Borg, chefsekonom på SBAB.

Framför allt bekräftar undersökningen att svenska folket är ett sparande folk.

– Väldigt stor andel av sparandet sätts på sparkontot. Det är anmärkningsvärd stor del. Det är nog en kombination av att vi har det bra i landet och har möjlighet att spara. Ovan på det finns det en viss försiktighet. Man vill gärna sätta undan lite, säger Borg.

Publicerad:

LÄS VIDARE

ÄMNEN I ARTIKELN