Stort sparprogram hos Handelsbanken

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Handelsbankens vd och koncernchef Carina Åkerström. Arkivbild.
Foto: Jessica Gow/TT
Handelsbankens vd och koncernchef Carina Åkerström. Arkivbild.

Handelsbanken

Handelsbanken ska genomföra ett stort sparprogram med målet att sänka kostnaderna med cirka 1,5 miljarder kronor.

Reservationen för sparprogrammet gjorde att rörelsevinsten tredje kvartalet hamnade en miljard kronor under analytikernas förväntningar.

Resultatet för årets tredje kvartal belastas av en omstruktureringskostnad, en reservation, på 900 miljoner kronor. Summan avser kostnader för avveckling av kontor utanför hemmamarknaden, vissa produktområden och för att hantera uppsägningar, uppger banken i rapporten.

Handelsbankens besparingsprogram innebär att omkring 800 personer ska lämna banken. Det rör sig både om anställda och om konsulter, men hur många av respektive kategori kan banken inte säga ännu, uppger koncernchefen Carina Åkerström på en pressträff.

Besparingsprogrammet kommer utöver de effektiviseringar som aviserats tidigare.

Banken ser över sin geografiska närvaro och har fattat beslut om att avveckla verksamheten i Asien samt i Tyskland. Sedan tidigare har man beslutat att lägga ner verksamheten i Baltikum och Polen. Närvaron utanför de sex hemmamarknaderna koncentreras till New York och Luxemburg.

Dessutom ska verksamheten rationaliseras, säger koncernchefen Carina Åkerström på en pressträff.

Hon ser bolånemarknaden som en av bankens kärnaffärer, som passar väl med Handelsbankens lokala förankring. Hennes ambition är att ta större marknadsandelar för bolånen.

Fokuserar på hemmarknaderna

Handelsbankens verksamhet i Sverige har god tillväxt och effektivitet, enligt Carina Åkerström. De övriga hemmamarknaderna, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna och Storbritannien utvecklas väl, tycker hon.

– Digitaliseringen driver på detta.

Nu ska bankens fokus riktas mot dessa, i stället för att ägna sig åt annat.

– Det arbete vi nu gjort är att fråga oss, var vill vi vara någonstans? Vilka är våra kärnkunder?

Nu ska banken lägga sina resurser på att öka lönsamheten på dessa marknader, enligt Åkerström.

Den fulla effekten av besparingarna räknar banken ska varar slutförda 2022.

Inga kollektivavtal

Handelsbankens koncernordförande i Finansförbundet, Anna Hjelmberg, bekräftar för TT att besparingarna även kan komma att beröra anställda i Sverige.

– Vi har inget kollektivavtal i övriga länder men för Sveriges del har vi arbetat tillsammans med arbetsgivaren för att upprätta en process hur vi ska gå till väga med de som eventuellt behöver omplaceras.

I rapporten skriver nu banken att det handlar om avveckling av bland verksamheten i Asien samt Tyskland.

– Man kommer även att titta över centrala avdelningar och det blir en följd av det som man avvecklar, säger Anna Hjelmberg.

TT: Vilken typ av tjänster handlar det om?

– Det kan jag inte uttala mig om. Det får vi se utifrån hur avvecklingen i de här länderna fortgår.

Stänga kontor?

TT: Har ni uppfattat det som att det är aktuellt att stänga fysiska bankkontor?

– Jag har ingen information om att vi ska stänga några kontor. Det är vår kärnaffär.

Rörelsevinsten under kvartalet landade på 4 641 miljoner kronor. Det kan jämföras med vinsten på 5 344 miljoner kronor motsvarande period förra året.

Analytiker hade i snitt räknat med en rörelsevinst på 5,67 miljarder kronor, enligt en Reutersenkät.

Stigande räntenetto

Räntenettot steg till 8 047 miljoner kronor under tredje kvartalet, från 7 862 miljoner kronor motsvarande period i fjol. Provisionsnettot ökade till 2 724 miljoner kronor från 2 624 miljoner kronor.

Totalt uppgick intäkterna till 11 113 miljoner kronor, jämfört med 10 728 miljoner kronor motsvarande period året före.

Kostnaderna steg till 6 282 miljoner kronor, från 5 156 miljoner kronor. Kreditförlusterna minskade till 192 miljoner kronor, jämfört med 230 miljoner kronor under tredje kvartalet 2018.

Handelsbankens aktie backar svagt på börsen.

Publicerad:

LÄS VIDARE

ÄMNEN I ARTIKELN