Ekonomen: ”Det finns varningssignaler”

Efter nästan tio år med högkonjunktur har världsekonomin svalnat - och det är dessutom ovanligt oroligt på den politiska scenen.

Tre farhågor som kan skaka den ekonomiska marknaden
”Vi kan bli överraskade av en krasch”.