Ragnhild, 74, tvingas vänta ett halvår på bostadstillägg

Änkan måste låna av sina barn för att klara av räkningarna

Av: Fredrik Rundkvist

Publicerad:
Uppdaterad:

Ragnhild Eriksson, 74, ansökte om bostadstillägg för fyra månader sedan.
Hon har fortfarande inte fått sina pengar.
– Senast i går var jag i kontakt med dem och fick då beskedet att det var 25 veckors väntetid, säger hon.

När hennes man avled i februari ansökte Ragnhild Eriksson i Åmål direkt om bostadstillägg. Enligt den preliminära uträkningen är hon berättigad till drygt 3 000 kronor i månaden.

– Min son hjälpte mig och vi sökte med en gång via nätet, säger hon.

Ragnhild Eriksson, 74, är en av många pensionärer som får vänta många ­månader på bostadstillägget.
Foto: Janerik Henriksson/TT och Tony Berg
Ragnhild Eriksson, 74, är en av många pensionärer som får vänta många ­månader på bostadstillägget.

När hon kort därpå var i kontakt med Pensionsmyndigheten för att komplettera ansökningen fick hon beskedet att handläggningen skulle ta fyra till sex månader.

– Jag undrade med en gång hur det ska gå, räkningar och annat måste ju betalas.

Lånade pengar av barnen

Med en hyra på 4 600 kronor och en pension på 8 600 kronor efter skatt så blir det inte många kronor kvar att leva på.

– Jag hade lite sparat som jag har tagit av. Och mina tre barn hjälper ju till om det inte skulle gå. Men sparpengarna behövs ju om det skulle hända något med tänderna eller något annat.

Beroende av bilen

När hon för någon dag var i kontakt med myndigheten igen fick hon beskedet att väntetiden är ett halvår.

– Jag är beroende av bilen för att kunna åka till min läkare i Bengtsfors. Men som det ser ut nu kanske jag inte kommer att kunna behålla den.

Foto: Tony Berg
”Jag vill veta vad jag har att leva på så att jag kan anpassa mig efter det”, säger Ragnhild Eriksson.

Pensionsmyndigheten har under lång tid dragits med långa handläggningstider när det gäller bostadstillägget. Myndigheten har under flera år drivit en informationskampanj för att nå ut till de cirka 100 000 personer som kan vara berättigade till tillägget men som av olika skäl inte sökt. Det senaste året har antalet ansökningar ökat kraftigt.

”Helt oacceptabelt”

Aftonbladet har flera gånger tidigare uppmärksammat fall där sökande fått vänta flera månader på sina pengar.

– Det är helt oacceptabelt, säger Eva Eriksson, ord­förande för SPF seniorerna.

– Har man så många ärenden att hantera att väntetiderna blir så här långa så måste myndigheten vända sig till den ansvarige minist­ern och begära mer resurser för att anställa mer folk.

– Det är positivt att man har lyckats med sitt pensionsuppdrag, men det är bedrövligt när man inte kan klara att hantera det. Det krävs krafttag från myndigheten och ministern.

”Medvetna om att det är en stor utmaning”

Den som beviljas bostads­tillägg får ersättning retro­aktivt från den dag ansökningen gjordes. Man behöver alltså inte vara orolig att gå miste om pengarna bara för att handläggningen tar lång tid.

– Vi är väldigt medvetna om att det är en stor utmaning för många av våra kunder när vi får längre och längre handläggningstider, säger Magnus Rodin, chef för Pensionsmyndighetens produktionsavdelning.

En prioriterad fråga

Enligt socialförsäkrings­minister Annika Strandhäll (S) är det prioriterat att handläggningstiderna kortas.
Myndigheten har anställt mer personal för att klara den ökade arbetsbelastningen. I höst sjösätts ett nytt handläggningssystem som ska hjälpa till att korta köerna.

- Vi kommer att ha stora utmaningar under 2019 och en bra bit in på 2020 trots att vi kommer att ha de här nya förutsättningarna på plats, säger Magnus Rodin.

Detta är bostadstillägget

  • PENGARNA: Tillägget är skattefritt och är som mest 5 560 kronor i månaden för ensamstående.

  • ÅLDER: Man måste vara över 65 år för att komma i fråga för bostadstillägg för pensionärer.

  • INKOMST: Ensamstående med en månadsinkomst under 15 000 kronor efter skatt uppmanas kontrollera om de har rätt till tillägget. För sammanboende gäller något lägre gränser.

  • BOSTAD: De flesta som får tillägget bor i hyresrätter, men även den som äger sitt eget boende kan vara berättigad.

  • KOSTNAD: För hyresgäster utgör hyran boendekostnad. Den som äger sitt boende får räkna med 70 procent av ränte­kostnaden. Bostadsrättsinnehavare får räkna med föreningsavgiften som en boende- kostnad. Den som bor i villa får räkna med arrendeavgift, fastighetsskatt, uppvärmning och övriga driftskostnader.

  • TILLGÅNGAR: Sparkapital, värdepapper och fritidshus påverkar bedömningen. Vid prövningen medför sådana tillgångar över 100 000 kronor ett 15-procentigt förmögenhetstillägg på års­inkomsten, vilket i sin tur påverkar tilläggets storlek.

  • TESTA: På Pensionsmyndighetens sajt kan man själv testa om man har rätt till tillägget.

  • ANSÖKAN: Själva ansökningen kan göras på nätet eller via blankett som man beställer från Pensionsmyndigheten. När man ansöker om bostadstillägg görs ­sam­tidigt en prövning om man ­är berättigad till äldre­försörjningsstöd.

Publicerad:

LÄS VIDARE