Stora pengar på spel när miljarder ska ut

Av: 

TT

Publicerad:
Finansminister Magdalena Andersson (S) ger ESV ett nytt uppdrag för att öka kontrollerna mot fusk med coronastöden. Arkivbild.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Finansminister Magdalena Andersson (S) ger ESV ett nytt uppdrag för att öka kontrollerna mot fusk med coronastöden. Arkivbild.

Ekonomistyrningsverket

Stora pengar står på spel när flera hundra miljarder ska fördelas i coronastöd till företag.

Ekonomistyrningsverket ska hjälpa myndigheter som Tillväxtverket att vara på tårna i kontrollen av att pengarna hamnar rätt och fusk förhindras.

– ESV får i uppdrag att stödja myndigheterna i arbetet mot fusk. Det kan handla om hur man jobbar med kontroller och hur man har ett utbyte mellan myndigheter i arbetet, säger finansminister Magdalena Andersson (S) om torsdagens regeringsbeslut om uppdraget till ESV.

Tillväxtverket hanterar stödet för korttidspermitteringar, som inledningsvis bedömdes omfatta några miljarder. Den senaste noteringen är dock 95 miljarder och verket har fått sätta upp en ny organisation och ett nytt datasystem på mycket kort tid för att hantera de enorma summor det vuxit till. Och en grundtanke är att stöden ska betalas ut med vändande post, noggrannare kontroller ska göras i efterhand.

– Det kommer att vara tufft för myndigheterna, risken för fusk finns. Men det är därför vi har ökat kontrollmöjligheterna, säger finansministern.

Även Skatteverket, Försäkringskassan och Almi hanterar stora corona-anknutna stöd och lån.

ESV, som annars har som uppgift att hålla koll på statens finanser, ska löpande rapportera till regeringen om vad verket gör och ser i arbetet med att bistå de myndigheter som hanterar stödmiljarderna.

Publicerad: